Till sidans huvudinnehåll

Folkbildningens krav på politikerna

I fredags möttes Folkbildarna i Värmland för att föra dialog och framföra krav till riksdagsledamot Lars Mejern Larsson och regionråd Sofia Magnusson. Förra året anordnade studieförbunden drygt 12 700 kultur- och folkbildningsaktiviteter i Värmland. Framtiden är nu oviss för folkbildningen både i länet och Sverige, i och med de minskade anslagen som föreslås i regeringens budget. Folkbildarna i Värmland menar att detta är ett allvarligt angrepp mot civilsamhället och mot demokratin.

Publicerad 2023-10-03

Folkbildarna i Värmland samlades för att ställa krav på politikerna.

Intresseorganisationen Folkbildarna i Värmland som samlar studieförbunden i länet, tror att de nedskärningar som föreslås kommer innebära färre mötesplatser och att det som främst blir lidande är landsbygden. Ett hårt slag mot ett län där glesbygden är tongivande.

– Studieförbunden skapar meningsfulla möten som bryter ensamhet och bygger gemenskap. Speciellt på landsbygden där studieförbundet ibland är det enda som finns kvar när allt annat bommat igen, säger Anna-Karin Ingman, ombudsman för ABF Värmland där mötet också hölls.

En mindre levande landsbygd

Studieförbunden vill att folkbildningen ska finnas där människor finns men de befarar att det snart kommer att vara en utopi.

– Snart har vi inte den möjligheten längre, utan allt mer kan komma att flyttas till centralorterna på grund av mindre resurser. Men det är inte bara glesbygden som drabbas. Även andra resurssvaga grupper som pensionärer, funktionsvarierade och föreningslivet i stort kommer få se sina mötesplatser stänga ner och försvinna. Det hävdar Åsa Hååkman-Eriksson som är ombudsman för ABF Norra Värmland. Hennes distrikt innefattar tre kommuner som består av mest glesbygd.

Enligt studieförbunden kommer detta få förödande konsekvenser i ett län där ensamhet, speciellt bland äldre, breder ut sig.

Vikten av bildning

Många gånger börjar en väg till arbete hos folkbildningen. Där kan också intresset för högre studier börja gro. Bildning, demokrati och kultur är grunden för folkbildning i Sverige, det tycker i alla fall regionråd Sofia Magnusson.

– Studieförbunden hjälper människor i utsatthet och är en mötesplats som bidrar till god folkhälsa. Studieförbunden ger folkbildningen arbetstillfällen och hjälper samhället med kompetensförsörjningen. De lär människor att cykla så att de kan ta sig till jobb och egen försörjning, de utbildar räddningshundar och levererar musiker till orkestrar, säger Sofia Magnusson (S), regionråd och ordförande för kultur-och bildningsnämnden som medverkade på mötet idag.

Ett utbud som kan försvinna med regeringens budget.
– Att skära ner på kulturpengar och stödet till folkbildningen kommer skapa en kedjereaktion i samhället som är svår att föreställa sig, säger Lars Mejern Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Han fortsätter:
– Vi tänker ju tvärt om och vill stärka all bildning. Både den traditionella utbildningen men också folkbildningen som ofta går hand i hand. Nu är det extra viktigt att vi inte ställer dem mot varandra och värderar dem olika högt.

Krav på regeringen

Krister Lergård, ordförande för Folkbildarna i Värmland försöker ge en bild av hur han tror att en framtid utan folkbildning kommer se ut.

– Jag tror att det kommer märkas att folkbildningen inte agerar lika mycket i civilsamhället. Framför allt tänker jag på all pedagogisk stöttning vi erbjuder det värmländska föreningslivet. Han menar också att de minskade anslagen kommer få långt större konsekvenser än vad vi nu kan föreställa oss.

Folkbildarna i Värmland ställer nu krav på regeringen som går i linje med det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna nyligen tog ett utskottsinitiativ till. De vill att en konsekvensanalys av de väntade nedskärningarna görs för de tre år som folkbildningen kommer få minskade anslag. Man vill också att Folkbildningsrådet fortsatt ska vara de som fördelar pengarna mellan studieförbunden och folkhögskolorna och att den uppgiften inte får hamna hos regeringen.

– Folkbildning är ju själva stommen i kulturpolitiken och en arena där frivillig organisering får ta plats. Det minsta man kan göra då är att tillsätta en utredning och titta på vilka konsekvenser ett sådant beslut kan få för Sverige och demokratin, avslutar Lars Mejern Larsson.

Medverkande:
Åse Gustafsson, Folkuniversitetet
Stefan Lundmark, Bilda
Bo Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
Åsa Hååkman-Eriksson, ABF Norra Värmland
Anna-Karin Ingman, ABF Värmland
Anders Brandén, Medborgarskolan
Hans Jonsson, Studiefrämjandet
Krister Lergård, Studiefrämjandet
Blåvitt Elofsson, ordförande ABF Värmland
Lars Mejern Larsson, riksdagsledamot (S)
Sofia Magnusson, regionråd Värmland (S)

Dela artikeln