Hoppa till huvudinnehåll

Inkluderingspolicy

Allas lika rätt att delta är en viktig del av ABFs värdegrund. I vårt folkbildningsarbete ger vi människor möjligheter att bilda och utveckla sig själva. Den positiva gemenskap och inkludering vi vill se i samhället i stort ska också känneteckna vår organisation och vår verksamhet.

ABFs inkluderingsarbete handlar om att skapa mer jämlikhet på alla nivåer. Alla i ABF har både en möjlighet och ett ansvar att ta bort hinder för inkludering. Tillsammans jobbar vi för ett ännu mer inkluderande ABF.