Till sidans huvudinnehåll

ABF Norr´s projekt Tidiga insatser för asylsökande

Projektet finns i Boden och riktar sig till kvinnor och män som är asylsökande eller väntar på kommunplacering efter att ha fått uppehållstillstånd. Oavsett bakgrund eller nivå av kunskap är alla välkomna att delta. Vi tror på att lära av varandra, där varje individ har något att bidra med och något att lära. 

Publicerad 2024-01-01

Vi värdesätter varje individ i vår målgrupp och anpassar vår undervisning för att möta olika behov och förutsättningar. Genom att dela erfarenheter och kunskaper skapar vi en dynamisk miljö där alla ges möjlighet att lära och växa, oavsett tidigare erfarenheter eller socialt nätverk. 

Genom att erbjuda en mångfald av aktiviteter och mötesplatser, samt genom att integrera hälsoperspektivet, tror vi att våra insatser kommer att fortsätta att bidra till att minska passiviseringen av asylsökande och främja deras integration och deltagande i det svenska samhället på lång sikt.  

Vårt mål är att rusta vår målgrupp med verktyg för en aktiv och berikande tillvaro i det svenska samhället. Vi ser fram emot att fortsätta växa tillsammans!  

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare, samarbetspartners och ideella krafter som gör vårt arbete möjligt. Tillsammans skapar vi en gemenskap där alla ges möjlighet att lära, växa och delta aktivt i samhället. 

Dela artikeln