Hoppa till huvudinnehåll

Här har SD-attacken mot folkbildningen redan börjat

Publicerad

Vad händer med folkbildningen när Sverigedemokraterna (SD) får bestämma? På nationell nivå vill partiet skära ned stödet till studieförbund och folkhögskolor med 968 miljoner. På lokal nivå har SD redan inlett sin attack. I två kommuner har stödet strypts.

Nationellt: SD vill minska stödet till folkbildningen med 968 miljoner

I SD:s budgetmotion i riksdagen för 2019 vill partiet minska stödet till folkbildningen med 968 miljoner kronor.

Det gäller dels de generella anslagen till studieförbund och folkhögskolor men också särskilda insatser som exempelvis ett initiativ som syftade till att öka möjligheterna för elever från studieovana hem att få hjälp med läxorna. Partiets motivering är att det rör sig om "samhällssplittrande" och "politiskt extrema" verksamheter.

På lokal nivå, i de kommuner där SD fått inflytande, har partiets folkbildningspolitik blivit verklighet. I exempelvis Sölvesborg i Blekinge och Trelleborg i Skåne har SD drivit igenom stora nedskärningar.

Sölvesborg: M, KD och SD skär ner stödet till studieförbunden med 25 procent

I Sölvesborg ser kommunens konstnärer, föreningar och studieförbund redan tecken på att deras samhälle förändras i grunden. Det nya samstyret i kommunen, M, SD, KD och det lokala SoL-partiet, har presenterat sin första budget. I den tas exempelvis 25 procent av bidraget till studieförbunden bort. Även Folkets hus tappar stora delar av sitt kommunala stöd.

Läs mer om det som händer i kommunen i Dagens Nyheter: "SD:s syn på kultur sätter spår i Sölvesborg" (extern länk)

Trelleborg: M och KD, med stöd av SD, halverar stödet till studieförbunden

I Trelleborg har SD fått igenom vissa av sina krav i den budget som det nya M-KD-styret drivit igenom. I budgeten halveras exempelvis de kommunala bidragen till studieförbunden. Oppositionen säger att studieförbundens insatser för såväl unga som gamla helt slås undan och att besparingen rimmar illa med M och KD:s uttalade vilja att satsa på kultur- och fritid samt på de äldre.

Läs mer om det som händer i kommunen i Trelleborgs Allehanda: Fullmäktige: ”Det är er förbannade skyldighet att svara” (extern länk)

Så vill SD stöpa om hela kulturpolitiken

SD lägger stor vikt på kulturpolitiken, ett område som de vill reformera i grunden. I augusti 2018 intervjuades SD:s kulturpolitiska talesperson Aron Emilsson av SVT. I intervjun redogjorde han för SD:s nationalistiska syn på kultur och folkbildning. Partiet vill exempelvis ta bort stödet till samtidskonsten och skära ned på stödet till folkbildningen. Istället vill man satsa på bevarande och främjande av kulturarv.

Nedan listas ett axplock ur de nedskärningar, respektive satsningar, som SD gjorde inom kulturområdet i förhållande till regeringens budget 2018.

Nedskärningar: Bidrag till konstnärer, Teater, Opera, Dans, Filmstöd, Trossamfund, Tolkutbildning, Folkbildning, Ideella sektorn, Statens konstråd, Allmän kulturverksamhet, Regional kulturverksamhet, Internationellt kulturutbyte

Satsningar: Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kyrkobyggnader, Friluftsorganisationer, Hemslöjd, Kulturreservat, Folkminnen, Kulturarvs-ROT, Kulturlotsar, Kulturarvsfonden, Skapande skola, Skapande äldreomsorg

I bild: SD:s partiledare Jimmie Åkesson (foto: Riksdagen), Vattentornet i Trelleborg (foto: W. Bulach), Rådhuset i Sölvesborg (foto: Henrik Sendelbach)