Gå till innehåll

Evenemangskalendern

Se alla evenemang

nytt från abf

Se alla nyheter

Nyhet

Lekande lätt språkmetod för asylsökande

Är det lättare att lära sig ett språk om man får använda alla sinnen? Den pedagogiska språkmetoden suggestopedi visar prov på att det är så. På ABF i Halmstad har man testat metoden för...

Nyhet

Läsa fantasy och sci-fi med feministisk blick

Intresset var stort när ABF Örebro bjöd in till föreläsning och samtal på temat ”Feminism, sci fi och fantasy”. Genren diskuterades utifrån ett feministiskt perspektiv och det gavs bokti...

Nyhet

ABF satsar på sina cirkelledare!

I september genomförde ABF en digital utbildning som en del i en satsning om att stärka våra cirkelledare. I utbildningen deltog över 700 cirkel...

Nyhet

ABFs litteratur- och kulturstipendium 2017 tilldelas tecknaren Robert Nyberg

Tecknaren Robert Nyberg tilldelas ABFs litteratur- och kulturstipendium 2017 för bilder som med humor och värme belyser och diskuterar vilket samhälle vi vill bygga.

Nyhet

ABF välkomnar satsningar på uppsökande verksamhet och läxläsning

ABF välkomnar regeringens satsningar som ökar studieförbundens möjlighet att jobba med uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor och med stöd till föräldrars läxläsning med sina...

Nyhet

Sara Beischer tilldelas Stig Sjödin priset 2017

Stig Sjödinpriset 2017 tilldelas Sara Beischer för hennes böcker om klass och om kvinnors arbete. Priset delas ut i Folkets Hus Sandviken, lördagen den 7 oktober.

Nyhet

Där ABF finns ska vi vara tillgängliga

ABF strävar hela tiden efter att utveckla och tillgänglighetsanpassa vår verksamhet. Det gäller inte bara de fysiska rummen. Det handlar även om bemötanden och att skapa användarvänliga...

Nyhet

Viktiga beslut om kunskapslyft och folkbildning på S-kongressen

Den socialdemokratiska partikongressen är över. De beslutade riktlinjerna pekar ut en färdriktning för regeringspartiet som inbegriper satsningar på att stärka kunskapslyftet och folkbildningen.<...

Nyhet

Kunskapslyft för alla!

Den förra regeringens arbetsmarknadspolitik fokuserade på att aktivera de arbetssökande genom sänkta ersättningar, och få dem att v...

Verksamhet för asylsökande

Viskleken

viskleken

Lär dig mer om källkritik.

Hållbart ABF

Miljöträd

Prenumerera på Boklådans boktips

Boklådan är ett digitalt nyhetsbrev som ABF tagit fram tillsammans med Arbetet. Nyhetsbrevet riktar sig till alla med ett aktivt eller slumrande litteraturintresse.

Följ oss på Facebook