ABF MittSkånes Styrelse

 • Tony Hansson

 • Ordförande
 • Katarina Lundgren

 • Vice ordförande
 • Torbjörn Lövendahl

 • Sekreterare
 • Mona Schill-Ingvarsson

 • Ledamot
 • Anna Biegus Nilsson

 • Ledamot
 • Roland Carlsson

 • Ledamot
 • Lars-Göran Blixt

 • Ersättare
 • Kerstin Nilsson

 • Ersättare
 • Fredrik Andersson

 • Ersättare