ABF MittSkånes Styrelse

 • Sven Englesson

 • Ordförande
 • Katarina Lundgren

 • Vice ordförande
 • Lars Eisner

 • Sekreterare
 • Johnny Hulthén

 • Ledamot
 • Mona Schill-Ingvarsson

 • Ledamot
 • Eva Olsson

 • Ledamot
 • Tony Hansson

 • Ledamot
 • Torbjörn Lövendahl

 • Ersättare
 • Anna Bigeus Nilsson

 • Ersättare
 • Anders Magnhagen

 • Ersättare