Till sidans huvudinnehåll

HELA DIG

Projekt HELA DIG

Ett projekt kring stressrelaterad psykisk ohälsa

HELA DIG är ett projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden, som erbjuder en kreativ och hälsofrämjande verksamhet där långtidssjukskrivna personer med stressrelaterad psykisk ohälsa ska få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning.

Den 1 september 2022 startade projektet HELA DIG. Det är ett treårigt projekt, fullt ut finansierat av Allmänna Arvsfonden, med fokus på stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet utgår från erfarenheter och metoder som arbetades fram under pilotprojektet 2019.

HELA DIG erbjuder en kreativ och hälsofrämjande verksamhet som bygger på en aktiv deltagarmedverkan.  Målgruppen är personer som är på väg, men ännu inte har kunnat ta de slutgiltiga stegen ut ur sin sjukskrivning. Tanken med verksamheten är att skapa återhämtning och påfyllnad för att få ny energi. Det är ingen behandling utan en modell för att stärka och stödja deltagarna vidare till studier, arbetsträning eller arbete.

Som deltagare ingår man i en mindre grupp om cirka sju personer som träffas varje vardag under tre månader. Gruppen ger såväl tillhörighet som identifikation, men varje deltagare får också ett individuellt bemötande med anpassade planer. Deltagarna erbjuds ett utbud av regelbundna gruppaktiviteter, med alternativ för individuella lösningar för att kunna möta variationer i dagsformen. Exempel på aktiviteter är samtal, föreläsningar, eget skapande, besök på kulturarrangemang och hälsoaktiviteter. För att bli erbjuden en plats i projektet krävs att en remittent kontaktar oss samt att deltagaren har sin försörjning tryggad via t.ex. Försäkringskassan. Projektet drivs idag som ett samarbete mellan två studieförbundsavdelningar, ABF MittSkåne och SV Lundabygden. Till projektet kommer vi att knyta företrädare för olika nyckelresurser inom kommun, stat, region och näringsliv som har till uppgift att vara ”möjliggörare” för att underlätta deltagarnas väg tillbaka.

Under projekttiden ska ABF MittSkåne verka för att verksamheten permanentas med hjälp av offentliga medel, till exempel genom ett IOP. Delar av verksamheten kommer att kunna leva vidare som studiecirklar för målgruppen. Föreläsningar, metodutbildningar och annat som tas fram under projektet kan användas i ett flertal sammanhang.


Om ni som kulturarrangör, förening eller företag är intresserade av att veta mer om HELA DIG eller etablera ett samarbete är ni varmt välkomna att höra av er.

Hitta till oss!
Facebook
Instagram