Till sidans huvudinnehåll

Bokning av
Kulturprogram

Bokning av Kulturprogram

Kontaktperson:(Obligatoriskt)
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Starttid:(Obligatoriskt)
:
Sluttid:(Obligatoriskt)
:
Bokning:(Obligatoriskt)
Adress:(Obligatoriskt)
Artistens/Föreläsarens/Den medverkandes uppgifter:(Obligatoriskt)
Innehar F-skatt:(Obligatoriskt)
Adress:(Obligatoriskt)
Arvode:(Obligatoriskt)
Reseersättning (om ej F-skatt):
Reseersättning (om ej F-skatt):

Förklaring

* = Vid F-skatt ska artist/föreläsare ställa fakturan till:

ABF MittSkåne
FE854-080 Scancloud
831 90  ÖSTERSUND

Alla fakturor till oss MÅSTE bl.a.  innehålla:
– Referens – skriv i referensfältet
– Organisationsnummer

Läs mer på sidan: verksamt.se

Skicka fakturan till ovanstående adress eller maila fakturan (endast en faktura/mail) i PDF-format till:

abf.0000@pdf.scancloud.se

**= Om F-skatt saknas kommer ABF MittSkåne att fakturera Föreningen/Organisationen angivet arvode + sociala avgifter samt ev. angiven kör- eller reseersättning (Om ej annat anges utbetalas milersättningens skattefria del.)

***= Om arvode ska utbetalas som lön behöver personnummer och utbetalningskonto (clearing+kontonummer) anges.