Till sidans huvudinnehåll

Shared Reading

I Shared Reading läser vi dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans och under läsningen stannar vi upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.

En utbildad läsledare leder samtalet och väljer ut nya texter till varje tillfälle. Deltagarna ska inte läsa eller förbereda något mellan träffarna. Shared Reading vänder sig till både vana och ovana läsare för att mötas och känna samhörighet på lika villkor. Vi träffas regelbundet i grupper om 5-8 personer, cirka 1,5 timme/tillfälle, en gång i veckan.
I det arbetet skapas en känsla av meningsfullhet som ger en möjlighet till utveckling. Metoden ger många positiva effekter på hälsa och välmående, bl.a. en förbättrad självkänsla och ett förbättrat självförtroende (enligt Centrum för läsforskning, Liverpools universitet),