Till sidans huvudinnehåll

Se Din Konst

Se Din Konst

Se Din Konst är ett fyraårigt projekt med syfte att synliggöra barns konstnärliga skapande. Projektet startade i oktober 2021 och pågår till september 2025. Det är finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet drivs av ABF MittSkåne i samarbete med kulturföreningen MedVind som har lokal på Stenkrossen i Lund, med stöd av Lunds kommun. Projektet arbetar med -Samlingsutställningar med barns konst. -Demokratiska processer för barns inflytande. -Kvalitetskriterier för att jobba med barns konst. -Digitala utställningar och tips för utställningar av barns konst på sedinkonst.se

De erfarenheter som görs inom Se Din Konst blir en metodik som kan spridas geografiskt och användas i flera sammanhang.

Vi samarbetar med 10 skånska kommuner: Hässleholm, Trelleborg, Klippan, Eslöv, Lund, Osby, Sjöbo, Lomma, Tomelilla och Bjuv. De deltagande barnen kommer från kulturskola, museum, konsthall, bibliotek, skola, anpassad grundskola, föreningar och kulturcrew. Varje höst skapar Se Din Konst en samlingsutställning med verk av de deltagande barnen. Första året (2022) ställde barnen ut på Kraften i Lomma. Året därefter (2023) var det dags för konsthallen på Hässleholm Kulturhus. Just nu arbetar projektet med 2024 års utställning som kommer att ta plats i centrala Lund. År 2025-2027 kommer olika kommuner att stå värdar för fortsatta utställningar. Då blir det också möjligt att bjuda in utställande barn som tidigare inte deltagit i projektet.

Se Din Konst år 2021-2022