Till sidans huvudinnehåll

Detta gäller vid anmälan

Ångerrätt. Du har enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar. Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande.

Om du återtar din anmälan efter ångerrätten förfallit men innan kursen startar tar vi ut en administrationsavgift:

• avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10% av deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.
• vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras halva deltagaravgiften.

Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller flytt från orten betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift.
Intyg krävs.