Till sidans huvudinnehåll

Mitt i Stan

På ABF MittSkåne finns den dagliga verksamheten ”Mitt i Stan”. Vår inriktning är Jordens resurser, Träning och Hälsa, Bildning och Kultur.

Röd-vit logga med hus siluetter och texten Mitt i Stan.

Vi anser att staden tillhör oss alla! Vi använder staden som vårt arbetsfält, vi finns på Kiliansgatan 9 i Lund, mellan Domkyrkan och Mårtenstorget, Mitt i Stan!

Hitta till oss!

Våra deltagare får förutsättningar att utvecklas och växa med ”Mitt i Stan”. Vi arbetar tillsammans för att varje deltagare ska känna delaktighet och meningsfullhet.

I vår verksamhet arbetar vi med följande inriktningar:

Jordens resurser – Vi skapar i vår ateljé med miljön i fokus. Att inte bidra till ett slit och släng-samhälle är viktigt för oss. Därför ger vi gamla, skänkta, återvunna saker nytt liv.

Kultur – För oss är Kultur en viktig och inspirerande del i vår verksamhet! Vi besöker utställningar, teater, bio och andra kulturarrangemang. Detta ingår i Mitt i Stan utan merkostnad för våra deltagare. Vi har en teatergrupp och en dansgrupp. Vi har även en stor musikverksamhet där man som deltagare kan lära sig spela instrument, sjunga i kör, spela in låtar i vår studio eller spela in sin egen musikvideo eller film. Vi är med och spelar på olika kulturarrangemang.

Träning och hälsa – för alla! Vi på Mitt i Stan anser att Träningen tillhör oss alla! Träning och allsidig kost ger oss en chans att orka med allt som vardagen innebär. Därför tar vi på träningskläderna och går och tränar tillsammans och hjälper våra kroppar att få må bra. Vi står för träningskorten.

Bildning – vi erbjuder undervisning efter önskemål från våra deltagare. Vi har studiecirklar i bl.a. engelska, matlagning, dans och historia. Om det finns andra önskemål kommer vi att försöka uppfylla dessa i möjligaste mån.

Alla har rätt till staden! Därför går Mitt i Stan ut och äter på restaurang en gång i veckan.

Vi hjälper till med praktikplatser vid önskemål.

Vad du som deltagare tycker och tänker är viktigt för oss, här kommer alla deltagare till tals och vi lyssnar på önskemål och försöker tillgodose dem i möjligaste mån.

Vill du veta mer? Vi har utbildad engagerad och positiv personal. All personal har adekvat utbildning och erfarenhet. Verksamheten är godkänd av IVO och Lunds kommun.

Om du tillhör LSS § 1:1 och vill veta mer eller anmäla ditt intresse: