Till sidans huvudinnehåll

Anmälan om Studiecirkel

Nedan kan en ”Anmälan om Studiecirkel” göras. Glöm inte att fyll i ”Deltagaruppgifter”, länk till ”Deltagaruppgifter” finns längre ner.

Anmälan om Studiecirkel

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Veckodagar(Obligatoriskt)
Starttid(Obligatoriskt)
:
Sluttid(Obligatoriskt)
:
Cirkeln kallas av(Obligatoriskt)
Arbetsmaterial(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Uppgiftslämnare(Obligatoriskt)

Förklaring

   * En Studietimme är 45 minuter

   ** Vid Arvode MÅSTE blanketten ”Arvode- och Timrapport” fyllas i.