Till sidans huvudinnehåll

Information

Här finns bra att veta i din roll som cirkelledare

E-lista

E-lista kommer framöver att vara det sätt som folkbildningssveriges
cirkelledare och föreningar rapporterar sin verksamhet till studieförbunden.

Arbete pågår runt om i Sverige för att förbereda en övergång från den traditionella papperslistan till den digitala e-lista som rapporteras via webben.

Läs mer under Närvarorapportering

Läs om Folkbildningsrådet

En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt. Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev.

Mer om Folkbildningsrådet.