Till sidans huvudinnehåll

Arbetsplan

Arbetsplanen är ett stöd i ert cirkelarbete

Arbetsplanen är ett sätt att tydliggöra för er i gruppen innehåll, arbetssätt samt utvärdingsmetod för er cirkel. För ABF är det också ett viktig verktyg för att kvalitessäkra verksaheten gentemot folkbildningsrådet.