Till sidans huvudinnehåll

Närvarorapportering

Närvarolistan fyller många funktioner

1 – Avstämningsunderlag för att hålla kolla på om någon saknas
2 – Checklista av närvarande deltagare vid ev. utrymning av lokaler
3 – Inrapportering till avdelningen för vidarerapportering till folkbildningsrådet
4 – Anställningsavtal mellan dig som ledare och ABF-avdelningen
5 – Underlag för utbetalning av din cirkelledarlön

Papperlistan:
Papperslista har varit det traditionella sättet att göra närvarorapportering i många år. Den kommer dock att bytas ut mot e-lista som du hanterar via dator, platta eller smartphone. Papperslista ska enligt Folkbildningsrådet ha ersatts helt av e-lista from januari 2022. (Tidigare deadline januari 2023)

E-listan:
E-lista använder internet för att genomföra närvarorapporteringen.

Klicka här för att komma till rapportering via E-lista, E-tjänsten.

Se informationsfilmen nedan.

Informationsfilm E-lista