Hoppa till huvudinnehåll

Klimatparty

Vill du ha ett klimatparty eller veta mer?

klimataktion

Klimatpartyt tar sitt namn och sin form från det välbekanta ”home sales party”-fenomenet, det som började med plastbyttor men nu används för att sälja allt möjligt.

En värd bjuder hem vänner och bekanta men istället för att det kommer en försäljare kommer det en person som samtalar om klimathotet och deltagarnas relation till det. Efter en presentation bjuds utrymme för diskussion och frågor. Avslutningsvis försöker vi komma fram till ett första steg som deltagarna kan vidta för att börja vägen mot ett mer hållbart liv. Deltagarna uppmuntras att efter klimatpartyt hjälpa varandra att följa upp och stödja varandra i sitt förhoppningsvis nyväckta klimatengagemang. Sammantaget tar presentation och diskussion ungefär två timmar och ett lämpligt deltagarantal är mellan fem och femton personer.

Om man själv börjat förstå klimathotets omfattning är det lätt att känna frustration när vänner och bekanta tuffar på som vanligt utan till synes någon omtanke om kommande generationer. Att då bjuda in dem till ett klimatparty kan vara en utmärkt idé. Likaså om man ”bara” vill veta mer om hur det här med klimatförändringarna egentligen ligger till och känner fler med samma funderingar.

Det kostar ingenting att anordna ett klimatparty. Alla som ställer upp som informatörer gör det ideellt för att de tror på idén att det är möjligt och nödvändigt att nå ut till genom personliga möten, ansikte mot ansikte. Klimatparty är ett koncept framtaget av Klimataktion.

Vill du ha ett klimatparty eller veta mer?
Kontakta oss för mer information.