Hoppa till huvudinnehåll

KRAV

ABF och KRAV har startat ett samarbete för att öka konsumenters kunskap om ekologisk mat.

KRAV

Under hösten 2011 utbildade KRAV sju ABF-ledare om vad KRAV-märkt mat innebär. Nu ska de föra kunskapen vidare till intresserade och nyfikna som valt deras ”Kurs i KRAV-märkt”, en heldagskurs där deltagarna lär sig hur mat- och miljöfrågor hänger samman, samt skillnaden mellan KRAV-märkt mat och EU-ekologisk mat.

– Hållbar utveckling är en av våra viktigaste frågor och det engagerar oss och många andra. Vi upplever att intresset för medveten konsumtion finns, men att det finns kunskapsluckor och missuppfattningar som gör att man inte alltid gör ett aktivt val, säger Tomas Hjort, ABF.

– ABF, med många stora medlemsorganisationer, har möjlighet att genom folkbildning hjälpa till att berätta vad KRAV innebär. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen eftersom vi vet att intresset för mat i allmänhet och ekologiskt och KRAV-märkt i synnerhet ökar, säger Katarina Wolf, Marknadschef, KRAV.

ABF MittSkåne kan, utefter intresse, anordna  ”Kurs i KRAV-märkt” för organisationer eller intresserade privatpersoner.

Det här är KRAV: Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

• Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.

• I dag finns det cirka 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 000 KRAV-certifierade produkter och drygt 2000 livsmedelsföretag, butiker och restauranger.

• All KRAV-produktion kontrolleras.

• Läs mer på www.krav.se Denna länk leder bort från Abf.se

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.