Hoppa till huvudinnehåll

A Worker´s Education

A Worker´s Education Platform for Socio-Economic Equality in Cape Town. 2013 påbörjades ett projekt av ABF nationellt genom Olof Palme Center.

2013 påbörjades ett projekt av ABF nationellt genom Olof Palme Center. Projektet initierades genom de kontakter de olika deltagande ABF avdelningarna fick på 2012 års Y-GAP utbildning.
Vår internationella organisation, IFWEA, är en viktig aktör i detta projekt liksom alla fackförbund och ideella organisationer som vi upprättat kontakt med. Målet är att stärka gräsrotsarbetet i dessa organisationer i Kapstaden genom studiecirklar och utarbetande av nya metoder och material på plats av organisationerna själva.

2014
ABF MittSkåne har under en längre tid varit delaktiga i ett folkbildningsprojekt i Kapstaden, Sydafrika. Projektet kommer att avslutas i år men i november månad påbörjas en förstudie med förhoppning om att starta ett nytt projekt som tar vid där det gamla slutar. Detta innebär en resa där vi har samtal och diskussioner med projektledare och cirkelledare/deltagare på plats i Kapstaden och bygger upp det nya projektet tillsammans med dem. Projektet finansieras av Olof Palme Center och är ett samarbete mellan ABF:s förbundsexpedition och några lokalavdelningar i ABF.

IMG_3287
Bild: Cirkelledarutbildning på Community House i Kapstaden