Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD)

ABF MittSkåne är nu en del av projektet NAD, Nätverk - Aktivitet - Delaktighet, som drivs av bland andra Länsstyrelsen i Skåne.

NAD handlar om att underlätta för nyanlända flyktingar att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med. Sådana aktiviteter kan vara hälsofrämjande, skapa sociala nätverk och stärka språkinlärningen.

ABF MittSkånes roll i projektet är att erbjuda nyanlända en delaktighet i studiecirklar och kulturarrangemang. Redan nu har vi fått deltagare som vill ta del av bland annat studiecirklar i musik och matlagning. En bra möjlighet till integration! Mer information om NAD finns på Länsstyrelsens hemsida