Hoppa till huvudinnehåll

Projektet Initiativet Lund

"INitiativet Lund - Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande".

ABF MittSkåne kommer, tillsammans med bland andra Coompanion Skåne och Arbetsförmedlingen, under perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2019 att genomföra projektet "INitiativet Lund - Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande".

Projektet riktar sig till personer med utrikes bakgrund som står långt från arbetsmarknaden och som bor i stadsdelar i Lund med ett utbrett utanförskap. Syftet är att genom ett arbetsintegrerande socialt företag öka sysselsättningen för grupper med sammansatt problematik i form av bristande språkkunskaper, begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet eller med ett förflutet av psykisk ohälsa.

Utgångspunkten för projektet är principen "att lära genom att göra" och deltagarnas kompetensutveckling kommer att ske genom praktisk arbetsträning inom områdena café/catering och återbruk/textil. Projektets planerade verksamhet genomsyras av en hållbarhets- och återbrukstanke.

Med Coompanion Skånes breda erfarenhet av att arbeta med arbetsintegrerat socialt företagande och ABF MittSkånes lokala förankring och mångåriga erfarenhet av målgrupper som står långt från arbetsmarknaden skapas förutsättningar att vidareutveckla metoder som grund för nya verksamheter. Både Arbetsförmedlingen i Lund och Socialförvaltningen, Lunds kommun, är med och rekryterar deltagare.

ABF MittSkåne har under tre år varit delaktiga i projektet INitiativet Lund som nu närmar sig sitt slut. Projektet, som arbetat med målgruppen som står längst från arbetsmarknaden, har lett fram till ett arbetsintegrerande socialt företag. Det arbetsintegrerade sociala företaget, Yalla Lund, erbjuder lunch för avhämtning och catering