Hoppa till huvudinnehåll

Ung NU!

Ung NU var ett ungdomsprojekt i Burlövs Kommun mellan 2011-2013.

Arsfonden_logo_RGB                      Ung_NU_framsida_hemsida

Målet med projektet var att skapa en plattfrom där unga och gamla, politiker och föreningar, träffas för att utbyta idéer och kunskap. En viktig del i detta arbete var att främja ett aktivit medborgarskap med möjligheter till deltagande för de yngre invånarna, mellan 12-25 år, i kommunen. Under projektet har vi arbetat för att främhäva och förmedla var barn och ungdomars bästa innebär, nämligen att de ska tas på allvar och att deras åsikter tas tillvara. Vidare har vi arbetat för att få politiker och tjänstmän lyhörda inför vad den unga människor i Burlövs kommun tycker och vill.

Under projektet har projektets medarbete arbetat med att tillsammans med ungdomar och politiker utarbeta redskap som införde ett nytt perspektiv på ungas engagemang och deltagade i kommunen. Vid projektets avslut i april 2013 hade deltagarna fått nya insikter om ungdomars deltagande och inflytande i samhället.