Hoppa till huvudinnehåll

HELA DIG 2019 - Ett pilotprojekt för utveckling & metodprövning

Januari 2019 startade ABF MittSkåne, i samarbete med Arbetsförmedlingen, projektet HELA DIG! Projektet erbjöd en kreativ och hälsofrämjande verksamhet där målgruppen var vuxna i arbetsför ålder som var sjukskrivna pga. psykisk ohälsa och/eller kronisk smärta.

Många mår idag dåligt pga. psykisk ohälsa som uppkommit från långvarig stress och/eller kronisk smärta. I projekt arbetades det fram olika metoder för att bland annat bryta isolering och möjliggöra en ”påfyllnad”, som ett steg närmare ett liv utan sjukskrivning. En del av projektet var inspirerat av ”Kultur på recept” och erbjöd då kulturaktiviteter i olika former. Tex. prova själv, se utställningar och föreställningar, samtala och utbyta tankar kring olika upplevelser etc. I projektet arbetades det även med andra hälsofrämjande aktiviteter så som fysisk rörelse, mindfulness, kost och inspirerande kunskaps- och diskussionsämnen.

Verksamhet var inte avsedd som någon behandlingsform, terapi eller ersättning för medicin, utan som en metodprövning kring hur ABF:s folkbildningsarbete kan användas för att vända långtidssjukskrivning till ett första steg på väg mot arbete.

Projektet avslutades i december 2019. För de deltagare som primärt hade stressrelaterad psykisk ohälsa var projektet ett viktigt steg vidare mot arbetsträning, studier och arbete. I det fall där det fanns mer komplexa livssituationer så som kronisks smärta och/eller andra kringfaktorer fungerade projektet mer som en återhämtning och förberedelse inför att kunna börja göra nya livsval inför framtiden.

Metodprövningen under projektet visade på hur väl en nära samverkan med lokala kulturutövare och redan etablerad kunskap/erfarenhet inom hälsofrämjande kan förstärkas ytterligare, genom ett folkbildningsmässigt förhållningssätt i möte med målgruppen.

Deltagare om projektet HELA DIG!:
-Bra med en sådan här verksamhet som en övergång där man får känna in.
-Jag som är automatiskt skeptisk mot alla kan här känna mig trygg och avslappnad.
-Jag känner mig mer säker inför framtiden för nu har jag fått verktyg som kan hjälpa mig framåt.
-Jag tycker hela projektet har varit oerhört givande. Efter många år som sjukskriven var HELA DIG en väldig viktig del i ledet för att kunna och framför allt våga ta mig ut i livet igen. Utan ABF hade jag fortfarande suttit fast i min situation.


Är Ni som kulturarrangör, förening eller företag intresserade av att veta mer om projektet pilotprojektet eller etablera ett samarbete i vårt nuvarande projekt. 

Ring eller mejla:
Ulf Svärd Projektansvarig, HELA DIG!
ulf.svard@abf.se
046-211 96 15