Hoppa till huvudinnehåll

Se Din Konst

Publicerad

ABF MittSkåne startar projekt för barns konst.

Allmänna Arvsfonden har beviljat finansiering för ABF MittSkånes och kulturföreningen MedVinds treåriga projekt Se Din Konst.

Se Din Konst är ett projekt som ska lyfta, synliggöra och demokratisera barns konst och kreativitet. Initialt kommer fem olika samarbetspartners i mellanstora och mindre kommuner i Skåne att samarbeta kring lokala konstprojekt som t.ex. museiverksamhet, kulturskola, bibliotek, Skapande Skola och inom olika teman och uttryck.
Bland de engagerade kommunerna finns Eslöv och Lund. Under de följande projektåren byggs nätverket på med ytterligare minst fem kommuner. Se Din Konst är ett skalbart projekt. Målsättningen är att säkerställa att projektet kan spridas till hela Sverige.

Varje år under projekttidens gång skapas även en samlingskonstutställning, under hösten, som knyter an till Bästa Biennalen.
Det första året kommer en digital samlingsplats för barns konst, under Bästa Biennalens webbplats, att etableras. Innehållet blir digitala konstutställningar samt ett digitalt forum med möjlighet för samtal kring barns konst- och kreativitetsutveckling. 

År tre ska det finnas en etablerad modell för samarbete mellan olika kulturaktörer i skånska kommuner kring samlingsutställningar för barns konst så att det blir lätt för ytterligare kommuner att ansluta sig till nätverket. 
Projektdeltagarna, vuxna och barn, ska under projektet tillsammans utarbeta kvalitetsfaktorer för arbete med barns konst i syfte att skapa ett verktyg med riktlinjer som underlättar och stärker arbetet med konst.