Till sidans huvudinnehåll

ABF först ut med kurs om ekopedagogik för folkbildare

Under 2024 har ABF dragit igång sin satsning på frigörande ekopedagogik, i samverkan med Brunnsviks folkhögskola och Medskaparna. Det är första gången som Paulo Freires ekologiska pedagogik introduceras på bred front för svenska folkbildare, pedagoger och verksamhetsutvecklare.

Publicerad 2024-07-04

Satsningen inleddes med en kort online introduktionskurs i början av året. Fördjupningskursen “Ekopedagogik –för rättvis och hållbar omställning” genomförs i hösten i form av två träffar på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika, samt ett antal online-träffar. Den är öppen för alla som vill fördjupa sig i hållbart lärande för både grupper och organisationer.

– ABF söker vägar för att fördjupa engagemanget och vidga samarbetet kring hållbarhetsfrågor. Det behövs en ekologisering av folkbildningen. Då är det naturligt att inspireras av Freire vars frigörande pedagogik betytt så mycket för svensk folkbildning. I ekopedagogiken möts frågorna om hållbarhet, social mobilisering och klimaträttvisa, säger Herman Geijer, ansvarig för hållbarhetsfrågor på ABFs förbundsexpedition.

– Idag hotas folkbildningen av totalitära krafter. Då är det viktigare än någonsin att bygga allianser för att värna den. Tillsammans kan vi visa dess betydelse för att möta och hantera vår tids stora ödesfrågor kring klimat, miljö, rättvisa och demokrati. Ekopedagogiken kopplar samman dessa frågor genom att värna såväl mänskliga rättigheter som naturens rättigheter, säger Nikolas Berg, kursledare och medgrundare av Medskaparna.

”Ekopedagogiken kopplar samman dessa frågor genom att värna såväl mänskliga rättigheter som naturens rättigheter.”

Nikolas Berg

kursledare och medgrundare av Medskaparna

Kursen arrangeras i samarbete mellan studieförbundet ABF, bildningsföretaget Medskaparna och Brunnsviks folkhögskola.

– Vi på Brunnsvik vill alltid finna nya vägar för folkbildningens utveckling. Brunnsvik var en av de viktiga mötesplatserna när folkhemmet byggdes. Nu kan vi spela samma roll i förverkligandet av en både ekologiskt och socialt hållbar framtid. Där blir samarbetet med ABF och Medskaparna en viktig pusselbit som passar in i vår idétradition, säger Peter Holmstedt, rektor på Brunnsviks folkhögskola.

Mer information om kursen, anmälan och kontaktuppgifter: https://brunnsvik.se/kurspost/ekopedagogik-ekologisk-folkbildning/

Dela artikeln