Till sidans huvudinnehåll

Årets arbetsplatsbibliotek 2024

Förskolan Byvädersgången 31 i Södra Biskopsgården, Göteborg, har vunnit "Årets Arbetsplatsbibliotek 2024" för sitt enastående arbete med att främja läsning och kultur. Genom sitt bibliotek har de skapat en inspirerande miljö som stärker språkutveckling och kreativitet hos både barn och vuxna. Utmärkelsen lyfter fram hur deras engagemang har haft en positiv inverkan på hela samhället.

Publicerad 2024-05-29

Förskolan Byvädersgången 31 i Södra Biskopsgården, Göteborg, vinner Årets Arbetsplatsbibliotek 2024

Förskolan Byvädersgången 31 i Södra Biskopsgården, Göteborg, har blivit tilldelad utmärkelsen “Årets Arbetsplatsbibliotek 2024” för sitt engagemang och dedikation till att främja kultur och läsning. Utmärkelsen erkänner deras insatser för att främja läsandet såväl bland de anställda medlemmarna i Kommunal samt förskolans barn och föräldrar.

Bokläsning som ett verktyg för språkutveckling och arbetsplatsförbättring

På Förskolan Byvädersgången 31 är bokläsning mer än bara en aktivitet – det är ett kraftfullt verktyg för förändring.

Personalen ser läsandet som ett medel för att stärka språkkunskaper hos barnen, men också som ett sätt att utveckla arbetsplatsen och stadsdelen som helhet. Genom att integrera böcker och litteratur i sin vardag skapar de en inspirerande miljö där lärande och kreativitet blomstrar.

Engagemang och samhällsnytta

Arbetsplatsbiblioteket vid Förskolan Byvädersgången 31 fokuserar inte bara på personalen, utan även på föräldrar och barn i närområdet. Genom att erbjuda tillgång till böcker och läsmaterial för alla har de blivit en viktig resurs i samhället. Deras arbete visar att ett välfungerande arbetsplatsbibliotek kan ha en positiv inverkan på hela samhället.

– Det känns otroligt bra att det jobbet som vi har lagt på biblioteket har blivit uppskattat på så fint sätt. Språkutveckling är en viktig del i mitt liv som invandrare, förälder och pedagog. Jag ser läsning som en huvudverktyg i det utvecklingen och det gläder mig när jag kan bjuda mina kollegor på litteratur så att de kan också ta del av det, säger Ewelina Krasinska, en av eldsjälarna bakom arbetsplatsbiblioteket.

Om arbetsplatsbibliotek

Ett arbetsplatsbibliotek är en samling böcker tillgängliga på arbetsplatsen för personalen att låna.
Tanken är att det ska vara lätt för människor att låna böcker under sina pauser, luncher eller till och med på arbetstid. Arbetsplatsbibliotek kan vara en bra väg att nå människor som kanske inte prioriterar att besöka ett traditionellt bibliotek efter jobbet eller inte vill lägga pengar på en bok som de bara kommer att läsa en gång
Priset är ett samarbete under ”Boken på arbetsplatsen” och delas ut av ABF, Arbetarrörelsens kulturfond, Byggnads, Föreningen arbetarskrivare, Kommunal, Runö Folkhögskola och Transport. 

Dela artikeln