Till sidans huvudinnehåll

ABFs verksamhetsberättelse 2023

ABF presenterar sin verksamhetsberättelse ”ABF – Sveriges största möjliggörare” för 2023. Trots stora utmaningar har ABF tagit betydande steg framåt och fokuserat på att stärka kvalitetsarbetet inom organisationen.

Publicerad 2024-05-17

– 2023 har inneburit stora utmaningar för ABF och övriga studieförbund. Statsbudgeten från den nytillträdda regeringen innebär historiskt stora nedskärningar i studieförbundens budget fram till 2026. Statsanslagen dras under en treårsperiod ner med en tredjedel, vilket kommer få stora konsekvenser för människors rätt till bildning och kultur i hela landet, säger Annica Dahl, förbundssekreterare på ABF.

Trots dessa utmaningar har ABF under året fokuserat på att stärka kvalitetsarbetet inom organisationen. En ny nationell arbetsgrupp har utforskat olika metoder och arbetssätt för att förbättra kvaliteten inom fyra prioriterade områden: pedagogisk kvalitet, organisatorisk kvalitet, verksamhetskvalitet och administrativ kvalitet. Detta arbete har präglat hela organisationen och bidragit till en lärorik och inspirerande process.

Eb kollagebild av personer som dansar, står på scenen och läser.
Framsidan av ABFs verksamhetsberättelse 2023

ABF har även fokuserat på att säkra och stärka kvaliteten i sina partnerskap, med målet att skapa ett stabilare och mer förutsägbart samarbete för de medlems- och samarbetsorganisationerna som samverkar med ABF. Förberedelserna inför ett nytt statsbidragssystem har också inletts för att anpassa och säkerställa kvaliteten i ABFs fortsatta verksamhet.

Framtidsarbetet har varit centralt i ABFs verksamhet under 2023, med stora delar av organisationen engagerad i processen. Den kommande Framtidsstrategin, som ska beslutas på ABFs förbundsstämma våren 2024, grundar sig på dialog med medlemsorganisationer och den egna organisationen. Målet är att forma en trovärdig, tydlig, kompetent och ekonomiskt hållbar ABF-organisation som är redo för framtidens utmaningar och möjligheter.

Året 2023 markerar en resa för ABF, präglad av utmaningar och framsteg, och organisationen siktar på en framtid där folkbildningen förblir en kraftfull motor för samhällsförändring och demokratisk utveckling.

Läs hela ABFs verksamhetsberättelse 2023

Dela artikeln