Hoppa till huvudinnehåll

90 procent av deltagarna nöjda med sin studiecirkel

Publicerad

Nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i. Det visar en undersökning som Folkbildningsrådet gjort tillsammans med undersökningsföretaget Novus.

Person läser en bok

Studiecirkeln är till sin natur social, det framgår tydligt i undersökningen. Åtta av tio cirkeldeltagare som tillfrågats uppger att de lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor med, och drygt fyra av tio upplever att de har blivit bättre på att lyssna på andra. Sju av tio tillfrågade cirkeldeltagare säger att de lärt känna någon som är födda i ett annat land än de själva, vilket är ungefär samma siffra som för övrig allmänhet. Dock uppger fler från allmänheten att de inte lärt känna någon alls det senaste året.

Novus har också undersökt hur deltagarna tar med sig erfarenheterna från cirkeln. Med flera svar möjliga uppgav sex av tio cirkeldeltagare att de haft användning för sin nya kunskap främst i privata sammanhang. Tre av tio tyckte att de haft användning för det i sin förening, församling eller i annan organisation. Två av tio säger att de haft användning för det i sitt arbete. Drygt en av tio har inte haft någon användning för det alls, och den gruppen utgörs främst av yngre.

För ABF:s del visar undersökningen att vi ska vara glada men inte nöjda. 89 procent av de tillfrågade uppger att de varit mycket nöjda eller ganska nöjda med sin studiecirkel på ABF. Vad tror du krävs för att siffran ska bli 100 procent? Hör av dig till oss och berätta hur du upplevt din studiecirkel hos oss på ABF.