Hoppa till huvudinnehåll

”Nu växlar vi upp mot de högerextrema!”

Publicerad

Nu är valet över. Många människor känner stor oro över utvecklingen. Det gäller att inte låta den oron förlama oss, utan istället växla upp vårt arbete. Kampen för demokrati måste bygga på bildning och organisering, säger ABFs förbundssekreterare Monica Widman-Lundmark.

Många känner oro efter valet, vad gör vi nu?

– Jag förstår och delar människors oro. Antidemokratiska krafter gynnas av den brist på jämlikhet som följer i klassamhällets spår. ABF ska vara en förändringskraft för en mer deltagande demokrati. Vi kan inte göra allt själva, men vi och våra medlems- och samverkansorganisationer kan dra vårt strån till stacken, genom att vara en resurs för människor som vill organisera sig.

Hur ska vi få fler att organisera sig?

– Vi ska stärka dem som har en övertygelse om att ett solidariskt och jämlikt samhälle är bättre för alla. Vi skapar mötesplatser för alla dem som vill kämpa för en samhällsutveckling som bidrar till att ingen människa eller grupper ställs utanför, eller mot varandra. Det är viktigt att den oro som människor känner på grund av ökade klyftor och en växande högerextremism inte leder till rädsla och apati utan vänds till handling. ABF föddes ur insikten att demokrati bygger på bildning och organisering. Det är lika sant idag, som för mer än hundra år sedan då ABF grundades. Vi ska finnas där människor lever och verkar för att med folkbildningens metoder stärka demokratins självförsvar.

Hur gör vi det rent konkret?

Gör din röst hörd är ett av flera exempel på hur vi kan jobba för att ge människor verktyg för att stärka sitt deltagande i demokratin och göra sina röster hörda såväl i valbåsen som i samhällsdebatten. Med hjälp av studiecirklar, föreläsningar, utbildningar, konst och kultur har vi fram till valet inspirerat och mobiliserat människor att delta i valet. Klassiskt folkbildningsarbete alltså, men med en tydlig prioritet både lokalt och nationellt. Bara ett par dagar efter valet rapporterade Sveriges Radio hur valdeltagandet har ökat i flera distrikt där ABFs valambassadörer har arbetat. Vårt arbete gör skillnad.

Vad kommer vi att se framöver?

– Det är viktigt att se att demokrati handlar så mycket mer än att enbart rösta var fjärde år. Det behövs ett lokalt förankrat folkbildnings- och folkrörelsearbete som inspirerar och mobiliserar. En studiecirkel är ett utmärkt tillfälle. Vi ska skapa mötesplatser för människor som delar ett intresse för och ett behov av bildning. När det gäller Gör din röst hörd, ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla lokal demokrati, är vi bara i början. Nu ska vi utvärdera de insatser som hittills genomförts och tillsammans med ABFs avdelningar och distrikt diskutera fortsättningen. Vi ska göra allt vi kan för att trygga en inkluderande och jämlik demokrati som bärs upp av alla som bor i Sverige, och inte bara av en liten elit.