Hoppa till huvudinnehåll

ABF kritiserar ny biblioteksstrategi

Publicerad

Biblioteken bör arbeta mer uppsökande och nå människor som sällan besöker en bibliotekslokal. Det läsfrämjande arbetet är viktigare än den fysiska byggnaden. Det skriver ABF i ett remissvar till regeringen.

Fokus i bibliotekspolitiken bör ligga på det läs- och demokratifrämjande uppdraget, inte på de fysiska byggnaderna. Det är kärnan i ABFs remissvar på den rapport med förslag till nationell biblioteksstrategi som Kungliga Biblioteket tagit fram på regeringens uppdrag.

Remissvaret lyfter behovet av samverkan mellan folkbibliotek, studieförbund och föreningsliv för att nå fler människor.

ABF kritiserar rapportens betoning av öppettider och av stora biblioteksbyggnader i centrala lägen, och argumenterar i stället för fler kommundelsbibliotek, biblioteksbussar och arbetsplatsbibliotek.

Remissvaret kritiserar också att rapporten tagits fram av en myndighet som i huvudsak bedriver forskningsbibliotek, i stället för i en statlig utredning med ett bredare samhällsperspektiv.

Läs mer om förslaget och ABFs remissvar på regeringens hemsida.