Hoppa till huvudinnehåll

Demokratin stärker sig inte av sig själv

Publicerad

Ska vi stärka demokratin, motverka diskriminering och värna alla människors lika värde behöver vi jobba aktivt för det. Därför är utredningsförslaget om demokrativillkor otillräckliga, menar ABF i ett remissvar.

Den statliga demokrativillkorsutredningen föreslår generella krav för samtliga bidrag till civilsamhället. Organisationerna ska inte kunna få bidrag om den eller någon av dess företrädare utövar våld, diskriminerar, rättfärdigar våld eller diskriminering eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

ABF är i grunden positiva till ett enhetligare och mer transparent system. Det minskar risken för godtycke och stärker förtroendet för att myndighetsbeslut grundas i fakta snarare än i fördomar. Men ABF menar att villkoren inte är tillräckliga, utan föreslår ett antal kompletteringar för att utveckla och stärka förslagen.

Demokrativillkoren bör kompletteras med krav på ett aktivt internt arbete mot diskriminering och för alla människors lika värde. Statsbidragen till studieförbund bör ses över för att fokusera mer på att stärka och utveckla demokratin.

Paraplyorganisationer bör bedömas självständigt från sina medlemsorganisationer. Myndigheternas ansvar för kvalificerade och allsidiga bedömningar bör klargöras. Beslut fattade av föreningar bör inte göras överklagningsbara. Och studieförbunden kan spela en viktig roll i informations- och utbildningsinsatser kring de nya villkoren och till att stärka demokratiarbetet i föreningslivet.

Du når ABFs remissvar här (PDF) 

Läs mer om förslaget och ABFs remissvar på regeringens hemsida.