Hoppa till huvudinnehåll

ABF välkomnar satsning på svenskastudier

Publicerad

Idag presenteras regeringens budgetproposition. ABF välkomnar förslagen om att stärka studieförbundens arbete med utbildning i svenska till asylsökande och utlandsfödda föräldrar.

Förslaget innebär att insatsen ”Svenska från dag ett” förlängs och att regeringen avsätter 140 miljoner kronor för 2020, 100 miljoner kronor för 2021 och 60 miljoner kronor för 2022. Därutöver inleds en ny insats för att förbättra utrikesfödda föräldraledigas språkkunskaper, som innebär att studieförbunden får 10 miljoner kronor för 2020, 40 miljoner kronor för 2021 och 40 miljoner kronor för 2022.

– Det är glädjande att regeringen ser värdet av studieförbundens insatser för att introducera asylsökande i det svenska språket och samhället. Den verksamhet vi genomfört runt omkring i landet under de gångna åren har gett många människor en snabbare väg in i det svenska samhället. Vi är glada för den nya möjligheten att utveckla arbetet under etableringen genom en riktad insats till utrikesfödda föräldrar, säger ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark.

Samtidigt innebär förslagen ingen uppräkning av de generella anslagen till folkbildningen, som sjunker i fasta priser jämfört med årets nivå. Budgetpropositionen ger inte heller något besked om fortsättning av studieförbundens uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor efter 2020.

– Vi är oroade över trenden att en allt större del av stödet till studieförbunden sker i form av riktade anslag i stället för att knytas till de övergripande syftena med statens stöd. En uppsjö av studier visar på hur studiecirkeln bidrar till kunskap, nätverk och sociala innovationer som är en avgörande byggsten i ett starkt samhälle. ABF välkomnar en dialog kring styrningen av stödet till studieförbunden i framtiden, fortsätter Monica Widman Lundmark.

Foto: ABF/Patrick Trägårdh