Hoppa till huvudinnehåll

Statlig utvärdering efterlyser mer folkbildning för asylsökande

Publicerad

Studieförbundens insatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor är ändamålsenliga och viktiga. Men statsbidraget svarar inte upp mot efterfrågan och behov, och tiden i insatserna är för kort. Det är några av slutsatserna i Statskontorets utvärdering av tre folkbildningsinsatser för att etablera asylsökande och utrikes födda kvinnor i arbets- och samhällslivet.

– Det är glädjande att Statskontoret ser att studieförbundens insatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor spelar en viktig roll för en målgrupp där behoven är väldigt stora. Mobiliseringen för att ge asylsökande möjlighet att lära sig svenska är en av vår tids främsta folkbildningsinsatser, och ABF står beredda att göra mer om förutsättningarna finns, säger Ewa Lantz, tillförordnad förbundssekreterare för ABF.

Några av Statskontorets slutsatser:

 

  1. Fyra av tio asylsökande nås av studieförbundens insatser för asylsökande. De asylsökande är mycket nöjda med insatserna, men efterfrågar fler studietimmar och möjlighet till fortsatta studier. Statsbidragen tänker varken de asylsökandes efterfrågan eller behov. Flera studieförbund tar in fler deltagare och bedriver mer verksamhet än de får finansiering för i syfte att ge deltagarna mer utbildning.

  2. Kvinnor är överrepresenterade bland deltagarna i insatserna för asylsökande. Ett vanligt inslag i undervisningen har också varit samtal och diskussioner om normer kring ansvar för hem och arbete. Det kan på sikt bidra till en mer jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Insatserna bidrar också att förkorta deltagarnas vägar till arbete och studier.

  3. Cirka 6 000 utrikes födda kvinnor deltog i uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser under 2018, vilket överstiger regeringens mål. De kvinnor som har deltagit i insatsen är tacksamma för att de fått en möjlighet att komma utanför hemmet och uppger att insatsen stärkt deras självförtroende och självständighet. Det finns ett behov av att nå fler för att främja deras etablering i arbets- och samhällslivet, menar Statskontoret.

Läs hela rapporten på Statskontorets hemsida (extern länk).