Hoppa till huvudinnehåll

Nytt material om hemberedskap

Publicerad

Hur ska du tänka och agera när samhället hamnar i kris eller katastrof? Ju mer förberedda vi är, desto bättre klarar vi kriser. I samband med beredskapsveckan släpper ABF ett nytt studiematerial och drar igång projektet ”Preppa tillsammans”.

Studiecirkeln ”Storm, översvämning och torka - så klarar du vädrets utmaningar” utgår från den boken med samma namn, skriven av Niklas Kämpargård. Det senaste decenniet har vi sett ett ökat antal fall av extrema väder. Bränderna i Västmanland 2014 och i stora delar av Sverige 2018 är en försmak för hur det kan bli om vi inte stoppar klimatförändringarna. Men samtidigt som det är viktigt att stoppa utsläpp måste vi också förbereda oss på att vädret kommer att förändras och bli mer opålitligt. Hur kan vi förhålla oss till det? Vad kan vi göra för att våra hem i så liten utsträckning som möjligt påverkas av extrema väder.

– Den som är förberedd på extremvädrets effekter är inte bara rustad för att klara vädrets utmaningar utan minskar också effekten av de skador som vädret kan orsaka. Säger Niklas Kämpargård.

ABF har tagit fram en studiehandledning till boken för att du tillsammans med dina grannar, din förening eller samfällighet ska kunna genomföra studiecirklar utifrån boken. Tillsammans kan ni skapa en gemensam krisberedskap för ert bostadsområde.

Preppa tillsammans

Preppa tillsammans är en folkbildningssatsning som ABF genomför på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet syftar till att starta lokala preppinggrupper och studiecirklar för att öka kunskapen om hemberedskap och prepping. Vill du ha mer information om projektet Preppa tillsammans, kontakta Faaid Ali-Nuur

Läs mer om ABFs arbete med prepping och hemberedskap