Hoppa till huvudinnehåll

ABFs digitala förbundsstämma – första på 108 år

Publicerad

Idag genomfördes ABFs förbundsstämma på distans, för första gången i organisationens hundraåttaåriga historia. På stämman valdes bland annat en ordinarie förbundssekreterare och en ny styrelse samtidigt som en inkluderingspolicy antogs.

I bild: ABFs förbundssekreterare Annica Dahl. Fotograf: Anna Schori.

Annica Dahl ordinarie förbundssekreterare

Annica Dahl, tidigare statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, tillförordnades som ABFs förbundssekreterare från och med den 18 september av ABFs förbundsstyrelse. På förbundsstämman valdes Annica Dahl som ordinarie förbundssekreterare.

Förbundsstyrelse 2020 till 2022

Riksdagsledamoten Helén Pettersson (S) valdes om på nytt som ABFs förbundsordförande. ABFs nya förbundssekreterare Annica Dahl valdes in som ny ledamot. Flera nyval skedde även bland övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. Nya ordinarie ledamöter är bland annat Lisa Bengtsson, andre vice ordförande för LO, och Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen. Pål Brunnström, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse, är en av dem som valdes in som ny ersättare.

Läs mer: ABFs förbundsstyrelse 2020-2022.

Ny inkluderingspolicy

Förbundsstämman antog en ny inkluderingspolicy. Syftet med policyn är att slå fast vikten av ett löpande och aktivt inkluderingsarbete inom ABF utöver den lagstiftning som finns. Inkluderingsarbetet ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt och policyn omfattar alla nivåer i ABFs organisation och alla som är verksamma inom ABF: förtroendevalda, anställda och cirkelledare.

Uttalande: ”Folkbildning är demokratins immunförsvar”

Förbundsstämman gick ut med uttalande där man bland annat slog fast att: ”…de många människornas engagemang i lokalsamhället runt om i vårt avlånga land är demokratins byggstenar och förutsättning. Folkbildningen är en förutsättning för ett starkt föreningsliv och levande möten människor emellan. Folkbildning är demokratins immunförsvar.”

Utdelning av förtjänsttecken – ABFs Guldnål

I samband med förbundsstämman delades även förtjänsttecknet ABFs Guldnål ut till Sten Andersson från ABF Skåne Nordost och Mats Nilsson från ABF Blekinge. ABFs guldnål tilldelas personer som har haft ett mångårigt folkbildningsengagemang, minst 30 år, inom ABF. De aktiva åren kan vara en blandning av anställd, förtroendevald och ideellt arbetande cirkelledare.

ABFs förbundsstämma

Förbundsstämman är ABFs högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsstämman består av 140 ombud samt förbundsstyrelsens 15 ordinarie ledamöter. De 140 ombuden utgörs av 70 ombud från centralt anslutna medlemsorganisationer och 70 ombud som utses av ABF-avdelningar och -distrikt. Nästa förbundsstämma hålls den 25 april 2022.