Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning är demokratins immunförsvar

Publicerad

Uttalande från ABFs digitala förbundsstämma 2020: Folkbildningen är en förutsättning för ett starkt föreningsliv och levande möten människor emellan. Folkbildning är demokratins immunförsvar.

Måndagen den 5 oktober 2020 genomförde Arbetarnas Bildningsförbund en förbundsstämma på distans, för första gången i vår hundraåttaåriga historia. Den digitala förbundsstämman är en del av ABFs arbete under pandemin med att inte ställa in, utan ställa om.

Runt om i landet har tusentals folkbildare gjort stora insatser i en svår tid. För samtidigt som en stor del av vår verksamhet är svår att genomföra, så är behoven av samtal och reflektion större än på väldigt länge.

Den digitala omställningen av folkbildningsarbetet har tagit ett stort språng framåt, men förändringsresan har bara påbörjats. De erfarenheter folkbildare dragit under denna kris kan bidra till att fortsätta bryta den digitala klyftan, motverka ofrivillig ensamhet och skapa digital folkbildning baserad på våra pedagogiska idéer om deltagande och dialog.

Förbundsstämman har beslutat om en inkluderingspolicy, som lägger grunden till ett löpande och aktivt inkluderingsarbete inom ABF. Arbetet ska utgå från att granska rådande normer och vårt eget agerande, för att motverka maktstrukturer som begränsar människors frihet. Policyn slår fast att ABF ska vara välkomnande, tillgängligt och lärande. Alla i ABF är med och skapar hur ABF är och upplevs, och policyn omfattar samtliga nivåer i ABFs organisation och alla verksamma inom ABF: förtroendevalda, anställda och cirkelledare. Förbundsexpeditionen tar fram information och fakta, handledningar och hjälpmedel för lärande, kommunikation och löpande inkluderingsarbete.

Förbundsstämman är också ett tillfälle att understryka vikten av vårt gemensamma ansvar för att de skattemedel folkbildningen fått förtroende att disponera används rätt. Att ständigt vässa arbetet med kvalitet och kontroll och motverka oegentligheter och fusk är en prioriterad uppgift för hela ABF-organisationen. Som det största studieförbundet har ABF en viktig roll att spela för att värna om det långsiktiga förtroendet för folkbildningen.

I den samhällskris vi är mitt uppe i, behöver vi göra gemensamma uppoffringar för att rädda människors hälsa och skydda människoliv. Det förutsätter en grundläggande tillit till varandra som är en av folkbildningens viktigaste bidrag till samhällsbygget. Lika viktigt är det att kunna värdera information och ha en källkritisk hållning i en situation där många oroar sig för framtiden.

Förbundsstämman 2018 uttalade att ”När folkstyret försvagas och ifrågasätts är folkbildningen demokratins självförsvar” – en formulering som därefter spridits och använts av många.

Idag uttalar förbundsstämman att de många människornas engagemang i lokalsamhället runt om i vårt avlånga land är demokratins byggstenar och förutsättning. Folkbildningen är en förutsättning för ett starkt föreningsliv och levande möten människor emellan.

Folkbildning är demokratins immunförsvar.

Uttalande från ABFs förbundsstämma
5 oktober 2020