Hoppa till huvudinnehåll

SD-attacken mot folkbildningen fortsätter

Publicerad

Vad händer med folkbildningen när Sverigedemokraterna (SD) får bestämma? På nationell nivå vill partiet skära ned stödet till studieförbund och folkhögskolor med över en miljard kronor. På lokal nivå har SD redan inlett sin attack. I exempelvis Trelleborg har stödet halverats.

Syntolkning: stapeldiagram som visar M:s och SD:s nedskärningsförslag på stödet till folkbildningen på riksnivå. SD föreslår nedskärningar på sammanlagt 1045 miljoner för 2021 och M föreslår nedskärningar på sammanlagt 355 miljoner för 2021.

Nationellt: SD vill minska stödet till folkbildningen med en miljard

I SD:s senaste budgetmotion i riksdagen vill partiet minska det generella stödet till folkbildningen med 905 miljoner kronor för 2021, 940 miljoner för 2022 och 788 miljoner kronor för 2023. SD är därmed det riksdagsparti som föreslår de mest radikala förändringarna av stödet till folkbildningen i förhållande till regeringens budgetproposition.

Utöver detta föreslår SD nedskärningar i budgetposten ”Särskilda insatser inom folkbildningen” på 140 miljoner kronor för 2021 och 100 miljoner kronor för 2022. Sammantaget vill SD skära ner i det nationella anslagen till folkbildningen med över en miljard kronor 2021 och 2022.

Lokalt: M och KD, med stöd av SD, har halverat stödet i Trelleborg

SD:s nedskärningsförslag ligger i linje med den politik som partiet fört de senaste åren, på såväl nationell som lokal nivå. I flera kommuner där SD givits inflytande har attacken mot folkbildningen och kultursektorn redan inletts med kraftigt minskade anslag.

Ett exempel är Trelleborg där SD är stödparti åt Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). När det nya styret tog makten fick SD igenom sina krav om att strypa stödet till folkbildningen. I budgeten halverades exempelvis de kommunala bidragen till studieförbunden.

Förslagen om kraftigt minskade anslag till folkbildningen går igen även i de kommuner där SD inte sitter i majoritet eller utgör underlag för sittande majoritet. Eskilstuna, där SD är största oppositionsparti, är ett sådant exempel. Även där vill  partiet  göra kraftiga nedskärningar i folkbildningens anslag.

Nytt konservativt block ett hot mot folkbildningen

M är det riksdagsparti som efter SD går hårdast åt folkbildningsanslagen i sin budgetmotion  i riksdagen. De föreslår nedskärningar på totalt 355 miljoner kronor 2021 och 2022. 2023 föreslår man en nedskärning på sammanlagt 305 miljoner. Sett över tre år handlar det alltså om minskade bidrag på över en miljard kronor.

KD, som ofta samverkar med SD och M på lokal nivå, är mer folkbildningsvänliga på riksnivå. För 2021 lämnas det generella bidraget oförändrat och smärre justeringar – ena året en höjning, andra en sänkning – görs inom posten ”Särskilda insatser inom folkbildningen”.

Folkbildningen lever farligt om ett konservativt block skulle bli verklighet i samband med riksdagsvalet 2022. SD, M och KD samverkar oftast i någon konstellation i de kommuner där stödet till folkbildningen skärs ner kraftigt eller stryps helt. Skulle SD, M och KD inleda ett regeringssamarbete är det troligt att de nedskärningsförslag som lagts fram av SD och M blir verklighet.

Källor

Regeringens budgetproposition (länk)

SD:s budgetmotion (länk)

M:s budgetmotion (länk)

KD:s motion kring utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (länk)

Debattartikel av Studieförbunden: Resurserna till folkbildningen är under attack (länk)