Hoppa till huvudinnehåll

Välkommet besked om förlängd satsning på utrikes födda kvinnor

Publicerad

ABFs insatser för utrikesfödda kvinnor som befinner sig långt från arbete och studier har hjälpt tusentals kvinnor runt om i landet sedan starten 2018. Nu föreslår regeringen en förlängning av insatsen.

ABF och övriga studieförbund har sedan 2018 genomfört riktade insatser till utrikes födda kvinnor som befunnit sig långt från arbete och studier finansierade genom ett särskilt statsbidrag. Totalt sett har 4 883 kvinnor i 114 kommuner fått ta del av ABFs insatser. 

Den utvärdering Statskontoret genomfört visar att insatserna är ändamålsenliga och viktiga, men alltför begränsade både vad gäller antalet personer och under hur lång tid de får ta del av dem. Idag har regeringen och samarbetspartierna gett besked om att man föreslår att förlänga och utöka insatserna genom en tvåårig satsning på 50 miljoner årligen.  

Genom vår verksamhet har ett flertal kvinnor runt om i Sverige skapat sig ett självförtroende och vågat börja drömma om en annan framtid. Vi välkomnar att regeringen lyssnat och förstått att verksamheten behöver en mer långsiktig tidshorisont för att kunna göra mer skillnad för fler, säger Ewa Lantz, biträdande förbundssekreterare för ABF. 

 Dagens budgetbesked var det första kring studieförbundens folkbildningsverksamhet.  

Under detta pandemiår har studieförbunden gjort stora insatser för att ställa om i stället för att ställa in. ABF har drivit mötesakut för att hålla föreningslivet igång ochgenomfört digitala studiecirklar som bidragit till att bryta isolering och ensamhet. Studieförbunden har genomfört konserter utanför äldreboenden och varit en viktig del av det kitt som hållit ihop samhället under denna kris. De generella statsbidragen har stått still under många år.  Vi hoppas nu att regeringen kan ge besked om att förstärka de övergripande förutsättningarna för den fria och frivilliga folkbildningen runt om i landet, fortsätter Ewa Lantz.