Hoppa till huvudinnehåll

Initiativet Synskadade krisinstruktörer vinner Årets initiativ

Publicerad

”Synskadade krisinstruktörer” har i dag utsetts till Årets initiativ i civilsamhället av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Utbildningen, som är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet, Synskadades Riksförbund och ABF, syftar till att utbilda synskadade krisinstruktörer inom Sveriges Civilförsvarsförbund.

Beredskap och samarbete och avgörande i tider av kris. Genom ABF har Civilförsvaret krokat arm med Synskadades Riksorganisation och sjösatt projektet "Synskadade krisinstruktörer. Genom satsningen inkluderas personer med funktionshinder och viktig kompetens och fler perspektiv tas tillvara inom civilförsvaret. Nu tilldelas initiativet priset Årets initiativ av Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

- Det känns jätteroligt att vi på ABF har kunnat förmedla kontakten mellan två organisationer som inte tidigare samarbetat. Priset är ett kvitto på att vi är en viktig "spindel i nätet" i den idéburna sektorn. Sedan har vi så klart också bistått i utbildningen men den delen är ju lite mer självklar, säger Carin Thurfjell som är nationell samordnare på ABF med ansvar för tillgänglighetsfrågor.

Arne Jungelin är studieombudsman på Synskadades Riksförbund.
– Vi har genom vår innovation visat att synskadade personer kan fylla samhällsviktiga funktioner i vårt samhälle. Vi är idag tio procent av Sveriges Civilförsvarsförbunds instruktörskår och bidrar med vår erfarenhet och kunskap i syfte att öka medborgares kunskaper om hemberedskap och tillsammans skapa trygga vardagsmiljöer.

– Vi på Civilförsvarsförbundet är stolta över att mottagit utmärkelsen och att vi uppmärksammas för det arbete vi gör tillsammans med Synskadades Riksförbund. Vårt arbete slutar såklart inte här, utan vi kommer att fortsätta att jobba med de här frågorna framåt tillsammans, säger generalsekreterare Tomas Warberg.

Prisas för nytänkande

Juryn har värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

– Historien är fylld av goda exempel på när frivilliga krafter gått samman och identifierat samhällsproblem för att sedan ta fram kreativa lösningar på dessa. Barnavårdscentralen, A-kassan och brandkåren startade i civilsamhället, och än i dag är civilsamhällets innovationskraft otroligt viktig i att ta fram lösningar på samhällsutmaningar. Synskadade krisinstruktörer är ett mycket bra exempel på en innovation som motverkar en kombination av samhällsproblem, nämligen stora kriser och exkludering av människor med funktionsvariationer, säger Patrik Schröder, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Juryns motivering

Årets initiativ visar att civilsamhället gång på gång förflyttar gränserna för vad som är möjligt. Organisationerna har här hittat en hållbar lösning inom ett område som berör oss alla – vår gemensamma civila krisberedskap. Vi står inför en rad samhällsutmaningar, och vi vet att fler kriser kommer inträffa. Därför är det viktigare än någonsin att bygga upp vår krisberedskap så vi är förberedda när väl krisen är här. Genom att delaktiggöra, och särskilt rikta sig mot synskadade i utbildningsverksamheten har organisationerna gemensamt satt ljus på en central fråga: vikten av funktionshindrades delaktighet i vitala samhällsfunktioner. Samarbetet har möjliggjort för fler synskadade att bli en aktiv del i det civila försvarets verksamhet samtidigt som kunskapen och förståelsen för funktionshindrades förutsättningar och villkor i kris har ökat. Visionen med satsningen är att Sveriges civila krisförsvar ska spegla hela Sveriges befolkning, med avseende på exempelvis funktionshinder, ålder och kön, för att bättre rusta oss för kommande kriser. Det är verklig krisberedskap för alla, och gynnar i sin tur hela vårt samhälle.

Om Årets initiativ

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Årets initiativ finansieras av Fremia och av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Juryn för Årets initiativ 2021 har bestått av Truls Neubeck (Growth Hub, Rädda Barnen), Karin Svedberg (Svenska kyrkan och Forums styrelse), Ola Segnestam Larsson (Ersta Sköndal Bräcke Högskola) och Cecilia Simander (Uppsala kvinnojour, mottagare av utmärkelsen 2020).