Hoppa till huvudinnehåll

Läs för mig, pappa! inspirerar pappor att läsa för sina barn

Publicerad

Höstens läslov har precis passerat, ett perfekt tillfälle för barn och deras föräldrar att få extra tid för läsning och böcker. I projektet Läs för mig, pappa! uppmuntras män inom LO-förbunden att läsa mer för sina barn - och på egen hand. Genom ökad läsning kan papporna hjälpa barnen att utveckla sitt språk, öka läslusten och vara positiva manliga förebilder.

pappa som sitter vid säng och läser för två barn

Under många år har vi sett forskningsrapporter och debatter som larmar om att barns läsning minskar, framför allt pojkars. Nyligen kom ännu en rapport som fastslog att läsningen bland pojkar på högstadiet gått ner ytterligare. Orsakerna till försämringen är flera, bland annat den konkurrens från skärmarna som finns idag. Och samtidigt som vi läser allt mindre ställer samhället allt högre krav på språkkompetens. Medborgarnas läsförmåga skapar därför skillnader i samhället och ökar klyftorna mellan människor.

Läs för mig, pappa! är ett nationellt projekt som återkommer varje år. Det arrangeras av ABF i samarbete med LO:s fackförbund och sedan starten 1999 har tusentals nöjda pappor runtom i Sverige deltagit. Projektet riktar sig till LO-medlemmar som har barn eller barnbarn i åldern 0–12 år. Byggnads, IF Metall, Kommunal och Handels är några av de förbund som deltar.

Syftet med Läs för mig, pappa är att få män inom LO-förbunden att läsa mer för sina barn – och att själva läsa fler böcker. Genom att uppmuntra läsningen kan papporna bland annat förbättra sina barns språkutveckling, öka läslusten och så småningom förmågan att lära sig läsa. De blir även goda manliga förebilder som visar barnen att böcker och läsning också hör till männens värld.

Språkliga kompetens ger ökad makt att påverka

– Högläsning för barn och facklig organisering hänger ihop. Arbetarrörelsen har två uppgifter – att trygga lönebilden och anställningsvillkoren. Att inte ha tillräckliga språklig kompetens riskerar att ge dig sämre förutsättningar inom båda dessa områden. Du behöver språket och förståelsen för att själv kunna ta kontrollen över ditt liv – annars gör någon annan det. Och grunden till en god läsförmåga läggs ofta med högläsning i barndomen, säger Hans Hahn som är folkbildare på ABF Sydvästra Götaland.

Läs för mig, pappa! innebär att deltagarna under en dag får besöka ett bibliotek. Där får de träffa en författare och en barnbibliotekarie som bland annat lär dem mer om barns språkutveckling och läsande. Författaren har i de flesta fall en arbetarbakgrund för att så bra som möjligt kunna förstå målgruppen, deras situation och den osäkerhet de många gånger brottas med när det gäller böcker och läsande.

I mötet mellan människor kan oväntade samtal uppstå

– Författarbesöken brukar vara mest uppskattade där har samtalen varit den stora behållningen. Det har ofta uppstått bra snack och härliga diskussioner. Att kunna sitta ner tillsammans och prata om det viktigaste vi har – våra barn – och om deras och vår egen läsning. Många gånger har vi pratat om saker som vi inte pratar om annars, säger Hans Hahn och tillägger:

– Programmet för dagen är styrt, men under åren har vi lärt oss vad som är viktigast för att få bästa möjliga resultat och motiverade deltagare. Det är mötet mellan människor och att skapa en lustfylld situation.

Efter många års erfarenhet av Läs för mig, pappa! har Hans Hahn även lärt sig en hel del om hur man som pappa – och mamma – kan skapa bästa möjliga förutsättningar vid högläsning för barn.

– Det ska vara en lugn och mysig miljö, vilket för många innebär i samband med nattning, innan barnet ska sova på kvällen. Se också till att ni har gott om tid så att läsningen inte blir en stressituation. Och skulle det finnas dyslexi med i bilden så kan ni istället ligga och lyssna till en ljudbok tillsammans. Det skrivna ordet är viktigt, men en ljudbok är bättre än ingen bok alls.

Är du pappa, morfar, farfar eller anhörig till ett barn mellan 0-12 år, medlem i ett LO-förbund och tycker Läs för mig, pappa! låter intressant? Hör av dig till ditt fackförbund lokalt och se om de arbetar med projektet på just din ort.