Hoppa till huvudinnehåll

ABF har en ny förbundsstyrelse

Publicerad

Både förbundsordföranden och förbundssekreteraren är omvalda på nytt. Flera nyval har dock skett bland ordinarie ledamöter och ersättare.

Foto: Lars Wiberg

ABFs högst beslutande organ, förbundsstämman, har beslutat punkt för punkt enligt följande förslag:

Förbundsordförande: Helén Pettersson (omval)
Förbundssekreterare: Annica Dahl (omval)

Ordinarie ledamöter:
Joakim Jonsson, SAP (nyval)
Rasmus Korsvall, LO (nyval)
Bo Andersson, PRO (nyval)
Inger Ros, RF Hjärt-lung (omval)
Lennart Derehag, Hyresgästföreningen (nyval)
Daniel Castro, Unga Örnar* (nyval)

Rikard Larsson, ABF Region 1 (omval)
Helen Bengtsson, ABF Region 2  (omval) 
Gunilla Carlsson, ABF Region 3 (omval) 
Anna Nikula, ABF Region 4 (omval) 
Christina Zedell, ABF Region 5 (omval) 
Barbro Brix, ABF Region 6* (nyval) 
Andreas Fors, ABF Region 7* (nyval)

*tidigare ersättare

Ersättare:
Kaare Andersson, Verdandi (omval) ersätter Helén Pettersson
Jouni Slagner, Sverigefinska Riksförbundet (omval) ersätter Annica Dahl
Diyar Cicek, SSU (nyval) ersätter Joakim Jonsson
Eva Karlsson, Folkets Hus och Parker (omval) ersätter Rasmus Korsvall
Anna Sundström, SAP (nyval) ersätter Bo Andersson
Michael Wallbom, Socialdemokrater för tro och solidaritet (nyval) ersätter Inger Ros
Pål Brunnström, Vänsterpartiet (omval) ersätter Lennart Derehag
Moissis Nikolaidis, Grekiska Riksförbundet (nyval) ersätter Daniel Castro

Eva Breiner, ABF region 1 (omval) ersätter Rickard Larsson
Ann-Charlotte Kling, ABF region 2 (omval) ersätter Helen Bengtsson
Carina Ohlsson, ABF region 3 (omval) ersätter Gunilla Carlsson
Per Eriksson, ABF region 4 (omval) ersätter Anna Nikula
Teres Lindberg, ABF region 5 (omval) ersätter Christina Zedell
Elin Hammar, ABF region 6 (nyval) ersätter Barbro Brix
Lars-Olov Tanderyd, region 7 (nyval) ersätter Andreas Fors