Hoppa till huvudinnehåll

Intresset ökar för hemberedskap

Publicerad

Kriget i Ukraina och andra kriser gör nu att intresset för hemberedskap ökar. ABF ser en tillströmning av aktiviteter runt om i landet till projektet Preppa tillsammans.

I skuggan av kriget i Ukraina, klimatkrisen och våldsamma kravaller runt om i Sverige har frågan om krisberedskap blivit alltmer aktuell. ABF har i många år arbetat med att folkbilda om vikten av hemberedskap men har under denna vår sett ett ökat intresse.
Redan under årets första tre månader har över 750 personer deltagit på föreläsningar och cirklar om hemberedskap som arrangerats genom ABF. Det är 31 procent mer än all hemberedskapsverksamhet som ABF genomförde under hela 2021. Ytterligare ett 50-tal cirklar och föreläsningar är dessutom inplanerade eller är igångsatta av ett flertal olika medlemsorganisationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstaterar att medborgarna ska kunna klara sig helt utan samhällets stöd i en vecka så att resurserna kan riktas till de människor i samhällets omsorg som inte kan klara sig själv. Vi ska alltså i hög grad klara oss själva medan vi tillsammans ska kämpa för att upprätthålla samhällets grundfunktioner. För att klara detta behövs en mental kristålighet och en god egenberedskap. Med mental kristålighet menas individers, sammanslutningars och samhällets samt nationens förmåga att utstå den mentala press som krissituationer orsakar och klara av effekterna av den.

God hemberedskap – en solidarisk handling

I fredstid liksom i stunder av kris är civilsamhällets viktigaste roll att bygga det kitt som håller samhället samman, därför är en god hemberedskap en solidarisk handling. Forskningen visar också att kunskap bidrar till en ökad tillit till sin egen förmåga vilket i sin tur ökar sannolikheten till mental kristålighet.

Därför blir det viktigt att tala om vikten av en kollektiv beredskap och om folkbildningens möjligheter att bygga en lokal krisförebyggande gemenskap, något som ABF kallar att Preppa tillsammans. Preppa tillsammans handlar om att stärka medborgarnas egenmakt för att kunna vara en resurs för andra vid till exempel längre strömavbrott, extremväder, pandemier och vid höjd beredskap. Genom att känna sig själv och vilka behov vi har - genom att känna sina grannar och vilka resurser som finns i sitt lokalområde - byggs en lokal gemenskap som har förmåga att agera vid samhällsstörningar och kan ta udden av krisen.

Läs mer om Preppa tillsammans!