Hoppa till huvudinnehåll

Svenskarna och internet – valspecial 2022

Publicerad

Internetstiftelsen – som varje år gör undersökningen Svenskarna och internet släppte nyligen en valspecial-rapport som påvisar att sociala forum blivit en viktig källa till politisk information och en plats där alla utom de äldsta diskuterar politik. Förstagångsväljare är exempelvis ensamma om att hämta politisk information från Tik tok medan de lite äldre ofta enbart använder Facebook eller tar in information från traditionell radio och tv.

Björn Appelgren Foto: Internetstiftelsen

Gemensamma nämnare över generationsgränserna är att många begränsar sig i det politiska samtalet på grund av ett hårt debattklimat på nätet, Information på sociala medier bedöms dessutom inte som särskilt trovärdig. Det finns även en generell rädsla inför att desinformation och falska nyheter ska komma att påverka valet.

Björn Appelgren är folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen och är en av de som arbetat med rapporten.

 – I grunden är jag gymnasielärare i svenska och media, men har sedan 2010 arbetat utanför skolans väggar, dock alltid med fast förankring i utbildning och folkbildning, berättar Björn.

–  På Internetstiftelsen är min roll att driva olika projekt som syftar till att höja den digitala kompetensen så att fler i Sverige kan använda internet på ett säkert och medvetet sätt.

Det projekt som har varit med mig längst är sajten internetkunskap.se där vem som helst – helt kostnadsfritt – kan lära sig mer om bland annat digital källkritik, desinformation, integritet på nätet, näthat och hur man skyddar sig mot internetrelaterade bedrägerier.

Svårt att avgöra om information på nätet är sann

I årets valspecialrapport framgår det särskilt att desinformation och falska nyheter ses som ett allt större samhällsproblem.

 – En demokrati förutsätter att vi gör val baserade på argument som stämmer med verkligheten, berättar Björn Appelgren: Gör vi val baserade på falsk information eller en manipulerad världsbild faller hela idén. Och det är därför desinformation, det vill säga när någon medvetet sprider falsk information för egen ideologisk eller ekonomisk vinning, är så farligt. Vi ser också att det finns ett stort behov av källkritisk kunskap och kompetens i vårt digitala informationslandskap. I den årliga undersökningen Svenskarna och internet anger många att de tycker det är svårt att avgöra om information på nätet är sann eller falsk. Dessutom är det över hälften av alla vuxna internetanvändare som känner stor oro för att desinformation ska användas för att påverka valutgången i höstens val.

Ansvaret att sortera information har förflyttats

När kriget i Ukraina bröt ut väckte ABF frågan hur Sveriges demokratiska självförsvar kan rustas genom folkbildningsberedskap. På Internetstiftelsen pågår liknande tankebanor:

– I det digitala informationslandskapet har ansvaret att sortera, och navigera rätt, i den stora mängden information mer och mer förskjutits till oss som mottagare, berättar Björn Appelgren.

 – Men vi behöver också förstå hur det digitala informationslandskapet fungerar rent tekniskt och varför vi nås av den information vi nås av, till exempel hur våra beteenden kan styra vilken information som dyker upp i våra flöden, att vem som helst kan köpa sig in i våra sociala medie-flöden, eller vilka strategier de som sprider desinformation använder sig av.

Att folkbilda om digital kompetens samt medie- och informationskunskap är ett stort och komplext uppdrag, men samtidigt ett viktigt område där den organiserade folkbildningen kan spela en avgörande roll.

– Ett gemensamt kännetecken för de som i olika tester visar sig vara bra på källkritik är att de skattar tillgång till pålitliga nyheter högt, förklarar Björn. Så här är det också viktigt att förstå vilka avsändare som rimligtvis går att lita på utifrån hur de jobbar med att kvalitetssäkra sin information. Ett källkritiskt förhållningssätt är jätteviktigt, men eftersom vi omöjligt hinner granska precis allt behövs det också ett visst mått av källtillit.

Faktaruta:

Det vi ser i Svenskarna och internet: Valspecial 2022 är att sociala medier är en särskilt viktig kanal för förstagångsväljarna när det kommer till att ta del av politisk information, men även för att diskutera politik och uttrycka politiska åsikter.

4 av 10 förstagångsväljare tar till exempel del av politisk information på sociala medier varje dag. Motsvarande siffra för alla internetanvändare är 3 av 10, för 50-talisterna är siffran 2 av 10 och för de allra äldsta är den 1 av 10.

4 av 10 förstagångsväljare har diskuterat någon politisk fråga på nätet under det senaste året. Motsvarande siffra för alla internetanvändare är 3 av 10 och för pensionärerna är den drygt 2 av 10.

Förstagångsväljarna ser också mycket större möjligheter med sociala medier än övriga internetanvändare. 7 av 10 förstagångsväljare tycker att sociala medier ger dem större möjligheter att ta del av politisk information. Motsvarande siffra för alla internetanvändare är 35 procent. Dessutom tycker 4 av 10 förstagångsväljare att sociala medier ger dem större möjligheter att påverka i samhällsfrågor. Här är motsvarande siffra för alla internetanvändare 16 procent.