Hoppa till huvudinnehåll

ABF Västra Hälsingland ställer om sin Ukraina-cirkel

Publicerad

Avdelningen ABF Västra Hälsingland brinner för internationella frågor och driver solidaritetsprojekt genom Palmecentret. Fredrik Nilsson är pedagog på avdelningen och ansvarig för den Ukraina-cirkel de initierat ihop med ABF Gästrikebygden och som var tänkt att avslutas med en resa. Det rådande läget har tvingat dem att tänka om.


Git Sundberg, biträdande ombudsman på ABF Gästrikebygden håller ledarskapsutbildning i Ukraina.

Ombudsmannens engagemang har smittat av sig

Att initiera och stötta folkbildningsinitiativ bortom Sveriges gränser har länge varit del av ABFs DNA. Lina Jäderberg, ombudsman i ABF Västra Hälsingland lyfts av sin kollega som den som lagt grunden för det internationella engagemanget utifrån erfarenheter från sin tidigare arbetsplats ABF Gästrikebygden. Genom sitt engagemang i Eastern Partnership har de bland annat knutit kontakter med ukrainska fackliga aktivister.

– Lina hade gjort ett hästjobb med förarbete och har lagt grund för de relationer och projekt vi driver och är aktiva i idag. Det är en ynnest att få vara med och utveckla arbetet på hemmaplan men också relationerna med våra systerorganisationer i andra länder. Vi lär av varandra och man får helt ovärderliga perspektiv som vi försöker lyfta in i vår verksamhet här hemma, säger Fredrik.

Nära relationer i öst

ABF Västra Hälsingland har nära relationer med systerorganisationen ABF Belarus. Julia Mickiewicz, belarusisk folkbildare och aktivist, tvingades i exil till Litauen under förra året efter att både blivit arresterad och fängslad för sitt engagemang för fred, rättvisa och folkbildning.

Dagen innan Ryssland invaderade Ukraina hölls första tillfället i studiecirkeln en cirkelträff där Julia Mickiewicz berättade att gatorna är fulla av ryska trupper i Belarus. Hon har fortsatt tät kontakt med familj, vänner och kamrater i Belarus och kunde på så sätt ge en bra bild av läget.

Träffen i onsdags var det första ordinarie tillfället i en planerad läs och res-cirkel om Ukraina och då träffen var digital deltog människor från hela landet. Planen att åka dit har man emellertid fått stryka.

– Vi försöker folkbilda om folkbildning genom att använda internationella kontexter med hjälp av våra kamrater. Ukraina som land har en rik historia och kultur som fascinerar. Vi hade planerat att besöka bland annat Tjernobyl men det kommer dessvärre inte kunna genomföras. Vi planerar dock en annan typ av resa för att försöka knyta ihop säcken med en resa av något slag av till Östeuropa. Mötet är centralt i det internationella engagemanget så jag hoppas vi kan erbjuda det. Tills läget blir bättre får vi fokusera på projektet Eastern Partnership som vi är engagerade i tillsammans med ABF Gästrikebygden, säger Fredrik Nilsson.

Fredrik understryker att aktivitet pågått under hela pandemin och aktivisterna har hittat nya sätt att bedriva sin verksamhet, pandemin till trots. 

– I öst talar man om "Swedish circles", studiecirklar. Det är coolt.

Om Eastern Partnership

Eastern Partnership drivs av ABF Gästrikebygden med stöd av ABF Västra Hälsingland. Syftet är stärka demokratin och dess förkämpar i Armenien, Azerbaijan, Georgien, Ukraina, Moldaiven och Belarus. Dels ska HBTQ-frågor, jämställdhetsfrågor och våld mot dessa grupper, dels arbeta mot korruption och politikerföraktet och uppgivenheten som kommer till följd av korruptionen. Målet är att fler ska erbjudas möjlighet att bilda sig, fler ska känna till och vilja nyttja sina demokratiska rättigheter och att öka jämlikheten.