Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt utbyte genom YGAP

Publicerad

Youth Globalisation Awareness Programme (YGAP) är en årlig global utbildning för unga personer inom den breda arbetarrörelsen. Syftet med utbildningen är att mötas över nationsgränserna och tillsammans arbeta för en bättre värld. Camilla Östergren, webbansvarig på ABFs förbundsexpedition berättar om sin resa.

Deltagar på Ygap 2022 står i grupp, ler och gör peace-tecken.
Foto: IFWEA

YGAP genomförs i Kapstaden i Sydafrika varje år i samverkan med The International Federation of WorkersEducation Associations (IFWEA). Syftet med utbildningen är att låta unga vuxna från olika länder få nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete. Deltagarna är ofta anställda eller förtroendevalda inom arbetarrörelsen.  

Platsen för utbildningen är det så kallade Community House som grundades i mitten av 80-talet. Community House är känt för sitt praktiska påverkansarbete och är också en plats där många organisationer inom arbetarrörelsen verkar. 

utbildningen fick jag träffa likasinnade personer som jobbar med ungefär samma saker som vi gör på ABF i organisationer från andra delar av världen, berättar Camilla Östergren som till vardags är Webbansvarig kommunikatörABFs Förbundsexpedition i Stockholm: 

Deltagarna var från länder som Tunisien, Serbien, Sri Lanka, Malawi och Finland. Och det var väldigt häftigt att se vilka likheter och utmaningar vi har i våra respektive länder.

Årets tema var utbildning för social förändring, med fokus på internationalism. Och inom utbildningen tilläts deltagarna öppet diskutera och dela erfarenheter från sina länder. En av utbildningens viktigaste delar är att skapa möten med andra organisationer som jobbar mot samma mål om en bättre värld och låter nya idéer utvecklas kring arbetarrörelsens fortsatta arbete.

Praktik som väcker tankar

Under andra veckan fick alla deltagare göra en kortare praktik på en av IFWEAs samarbetsorganisationer i Kapstaden. Camilla fick möjlighet att besöka Ikhaya Garden, en ekologisk matskog/trädgård för biologisk mångfald som ligger intill en skola Khayelitsha, en av de största kåkstäderna i Kapstaden.

Foto: Xolisa Bangani 

– Ikhaya Gardenus uppdrag är att uppmuntra ungdomar globalt att ta del av miljöfrågorsyfte att skapa en hållbar försörjning. Ordet Ikhaya betyder hem och tanken med namnet är att förvandla skolan till ett hem och skapa ett säkert utrymme för alla människor att bli accepterade, berättar Camilla och tillägger att ett av skolans motton är att de inte bara ska odla växter, utan att de även ska odlar människor och de använder således sin trädgård som en plats för aktivism och revolt.

Utbildning som sammanför organisationer

Studiebesöket är en fantastisk möjlighet att få en inblick i hur en kan arbeta för att möta olika svårigheter som finns i vardagen, berättar Camilla och förklarar att deltagandet på en resa som denna skapar ett stort engagemang:

Tanken med utbildningen är också att den nya kunskapen inte ska stanna hos den enskilde deltagaren, utan spridas efter avslutad utbildning, säger Camilla.

Det första YGAP genomfördes 2012, då var det främst en nordisk utbildning placerad i Kapstaden medan det nu 10 år senare har utvecklats till en global utbildning med deltagare från hela världen. Syftet då som nu är att sammanföra organisationer och personer som på ett eller annat sätt jobbar för samma mål om en bättre värld. YGAP som form har inspirerat till liknande utbildningar, just nu pågår en pilotomgång av en europeisk variant tillsammans med SOLIDAR Foundation, kallad Euro-Gap.

Läs mer om YGAP.