Hoppa till huvudinnehåll

Ivar Lo-Johanssons personliga pris går till Andrzej Tichý

Publicerad

Styrelsen för Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons personliga pris har glädjen att tillkännage: Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2022 tilldelas författaren Andrzej Tichý för att han med litterär skärpa och svart humor genom samtida röster skildrar erfarenheter av migration och ringar in ensamheten hos den som utsätts för klassförtryck.

Ivar Lo-Johanssons personliga pris är ett av Sveriges största litteraturpriser. Prissumman uppgår i dag till 360 000 kronor.

 

Andrzej Tichý, född 1978 i Prag, är bosatt i Malmö. Han debuterade med romanen Sex liter luft 2005, för vilken han tilldelades Borås Tidnings debutantpris. Tichýs verk har sedan dess blivit flerfaldigt prisbelönta och översatts till en rad olika språk. Romanerna Fält (2008) och Kairos (2013) var båda nominerade till Nordiska rådets litteraturpris, och romanen Eländet (2016) tilldelades Eyvind Johnson-priset och nominerades till Augustpriset. Novellsamlingen Renheten utkom 2020. Samma år erhöll Andrzej Tichý Klas de Vylders stipendium för invandrarförfattare, som förvaltas av Sveriges Författarförbund. 2021 nominerades Renheten till Nordiska rådets litteraturpris och Tichý tilldelades Sydsvenskans kulturpris. Han var också en av de tretton författare som nomineras till The International Booker Prize 2021, för Wretchedness – den engelska utgåvan av Eländet. Andrzej Tichý ges ut av Albert Bonniers Förlag och Nirstedt/litteratur.

 

Fotograf: Carla Orrego Veliz

Ivar Lo-Johanssons personliga pris delas ut av Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författarfond där representanter för Sveriges Författarförbund, ABF och Svenska Akademien ingår. Priset instiftades av Ivar Lo-Johansson och fanns inskrivet i hans testamente. I enlighet med testamentet delas priset ut på Ivar Lo-Johanssons födelsedag den 23 februari. Prisutdelningen samordnas med Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris. Priset har varit vilande sedan 2014.

 

Styrelse:

Sveriges Författarförbund: Tomas Lappalainen och Astrid Trotzig (ordförande)

ABF: Peter Gustavsson, Marianne Högmark

Svenska Akademien: Horace Engdahl, Ola Holmgren

Frågor besvaras av stiftelsens ordförande, Astrid Trotzig: astrid@trotzig.eu, 070-732 99 00

 

Utdrag ur Ivar Lo-Johanssons testamente:

3 §

”Ivar Lo-Johanssons personliga pris” är avsett att utgöra en hedersbevisning för förtjänstfullt litterärt arbete och skall utdelas enligt följande:

  1. Två gånger i följd skall priset vartdera året tilldelas svensk författare som under föregående eller nästföregående år offentligt gjort ett förtjänstfullt prosaverk, roman eller novell, som behandlar förfluten, närvarande eller kommande tid, har en social inriktning och befordrar en social utveckling. Skulle icke något under angivna år utgivet verk anses uppfylla dessa fordringar, skall priset tilldelas en författare, som med sin tidigare produktion kvalificerat sig för detsamma.
  2. Var tredje år skall priset tilldelas en författare till ett under föregående eller nästföregående år utgivet litteraturhistoriskt arbete, som kan anses vara särskilt ägnat att orientera läsaren i svensk arbetardiktning. […]

 

Tidigare pristagare:

1991 Fred Eriksson, Bo Masser

1992 Lars Ahlin

1993 Lars Furuland

1994 Aino Trosell

1995 Per Olov Enquist

1996 Philippe Bouquet, Stig-Lennart Godin

1997 Inger Edelfeldt

1998 Kjell Johansson

1999 Ola Holmgren

2000 Birgitta Trotzig

2001 Sara Lidman

2002 Jan Myrdal

2003 Ove Allansson

2004 Kerstin Thorvall

2005 Anders Öhman, Magnus Nilsson

2006 Göran Palm, Bodil Malmsten

2007 Gunnar Balgård

2008 Åsa Linderborg

2009 Lars Andersson

2010 Kristian Lundberg

2011 Margareta Wersäll

2012 Kerstin Ekman

2013 Johannes Anyuru

2014 Ebba Witt-Brattström

 

Mer läsning:

  • Nirstedt/litteratur är ett förlag för svensk och utländsk samtidslitteratur, grundat 2018 av Gunnar Nirstedt och Modernista Group.
  • Albert Bonniers Förlag är det största skönlitterära förlaget i Sverige.