Hoppa till huvudinnehåll

#studieförbundensamlarsverige

Publicerad

I regeringens nyligen presenterade budgetproposition för 2024 föreslås drastiska neddragningar inom studieförbundens anslag. Med en minskning om en tredjedel riskerar över 200 000 deltagare att drabbas direkt. Under hashtaggen #studieförbundensamlarsverige står nu Sveriges tio studieförbund enade i protest. “Detta vittnar om en okunskap om folkbildningens centrala roll i vår demokrati”, säger Annica Dahl, ABFs förbundssekreterare.

I september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2024. Där presenteras att en tredjedel av anslagen till studieförbunden kommer att försvinna. Under parollen #studieförbundensamlarsverige har de tio studieförbund gått samman för att gemensamt protestera mot neddragningarna.

Minskningen saknar motstycke och konsekvenserna är nästintill oöverskådliga. Det vittnar om en okunskap om folkbildningens kraft och förmåga att samla och ena människor. Studieförbunden skapar, upprätthåller och återskapar en demokratisk och föreningsmässig infrastruktur i hela landet, säger Annica Dahl, ABFs förbundssekreterare.

Nedskärningarna kommer att påverka verksamheten kraftigt och därmed drabbas deltagare runt om i landet. En nedskärning med en tredjedel innebär ett direkt hot mot verksamhet för mer än 200 000 deltagare, vilket motsvarar nästan lika många människor som hela Uppsalas befolkningen.

ABF finns idag närvarande i alla Sveriges 290 kommuner med vår verksamhet, detta ofta i gott sällskap av de andra studieförbunden. Denna infrastruktur är viktig för att kunna stötta civilsamhället i hela landet genom föreningssamarbeten. Men också för att fungera som mottagare för tillfälliga satsningar, vilket vi sett både vid flyktingkrisen 2015 och vid den fullskaliga invasionen av Ukraina då många ukrainska flyktingar sökte sig till Sverige.

En förutsättning för att studieförbunden ska kunna agera snabbt och flexibelt är att det finns en grundstruktur, här är statsbidraget en avgörande förutsättning.

De minskade anslagen kommer att slå allra hårdast mot det Sverige som finns utanför storstäderna och mot storstädernas förorter. Det är också här folkbildningen fyller störst roll, inte minst i tider av otrygghet och osäkerhet, avslutar Annica Dahl.

Läs mer om kampanjen och vad du kan göra för att ta ställning för folkbildningen.