Hoppa till huvudinnehåll

Dråpslag för ABF och övriga studieförbund

Publicerad

Via SVTs nyhetssändningar nåddes vi måndagen den 18 september av beskedet att regeringen går fram med hårda nedskärningar på anslaget till studieförbunden. Utbildningsminister Mats Persson (L) meddelade att regeringen skär ner totalt 500 miljoner kronor på studieförbundens anslag fram till 2026. Redan nästa år innebär det nedskärningar på 250 miljoner kr.

Text på en bild av stockholmsstad: Beskedet är ett dråpslag för ABF och övriga studieförbund, för alla våra medlems- och samarbetsorganisationer och för svenskarnas möjlighet att få lära sig vad de vill, fritt och frivilligt.

Annica Dahl kommenterar
-Beskedet är ett dråpslag för ABF och övriga studieförbund, för alla våra medlems- och samarbetsorganisationer och för svenskarnas möjlighet att få lära sig vad de vill, fritt och frivilligt. För hela kultursverige och betydande delar av civilsamhälle.

Studieförbunden är landets största aktörer för kultur utanför storstäderna, för rätten till folkbildning i hela landet och genom hela livet. Studieförbunden bedriver inte bara musikundervisning, demokratiskolning och meningsfull verksamhet tillsammans med landets funktionshinderorganisationer. Vi når dem som står längst från makt och inflytande, ger dem verktyg och egenmakt. Genom studieförbundens verksamhet har tusentals nya svenskar lärt sig sitt nya språk och getts en väg till arbete och egen försörjning. Det är den vägen som regeringen nu stänger.

-Mats Persson säger i SVTs inslag att pengarna istället ska gå till utbildningar som leder till riktiga jobb, till yrkesutbildningar som leder till exempelvis kockjobb, säger Annica och fortsätter
-Att ställa folkbildning mot yrkesutbildning på det sättet visar att Persson och regeringen missat en väsentlig del av den svenska bildningstraditionens kapacitet och syfte.

Studieförbunden fokuserar på områden som traditionella utbildningssystem inte alltid kan täcka. Vi erbjuder kurser och aktiviteter som främjar kreativitet, kultur och samhällsengagemang – avgörande insatser för att skapa ett rikt och balanserat samhälle där många lär sig spelreglerna och metoderna för demokratiskt inflytande.

Studieförbunden når ut till människor i olika åldrar, bakgrunder och samhällsskikt som kanske inte har möjlighet att delta i traditionella utbildningsinstitutioner. Dagens besked riskerar därför att fördjupa klyftorna i samhället och skapa en situation där endast de som har ekonomiska resurser har tillgång till kultur, utbildning och personlig utveckling.

Slutligen, och kanske viktigast av allt, hotar denna budgetnedskärning själva hjärtat av vår demokrati. Studieförbunden har en lång historia av att främja samhällsengagemang och medborgardeltagande. De ger människor möjlighet att förstå samhället, diskutera viktiga frågor och agera för förändring. Genom att minska deras resurser riskerar vi att underminera vårt demokratiska system genom att minska möjligheterna för medborgare att engagera sig och påverka politiken.

- Civilsamhällets styrka ligger i dess oberoende. Genom att vara fria från statlig inblandning kan organisationer inom civilsamhället agera som en motvikt till makten, granska beslut och driva på förändringar. Men med regeringens nya direktiv och budgetbeslut riskerar denna oberoende roll att försvagas.