Hoppa till huvudinnehåll

M-KD-budget: stöd till barn från studieovana hem tas bort

Publicerad

I den nya M-KD-budgeten skärs stödet till studieförbunden ner med 50 miljoner. Det gäller specifikt insatser för att öka föräldrars delaktighet i barns lärande i skolan. Ett initiativ som syftade till att öka möjligheterna för elever från studieovana hem att få hjälp med läxorna.

I går publicerade kulturutskottet sitt betänkande gällande Moderaternas (M) och Kristdemokraternas (KD) budgetförslag som, med stöd av Sverigedemokraterna (SD), röstades igenom i riksdagen förra torsdagen. I den framgår att 50 miljoner kommer minskas till folkbildningen inom studieförbunden. Det gäller specifikt insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet i skolan.

– Vad skulle den verksamheten kunna haft för betydelse för barnens lärande? Vi vet att skolresultatet i mycket hög utsträckning kopplar till utbildningsnivån i hemmet. Nu dras resurserna in som skulle ha gett studieförbunden möjligheten att försöka minska den ojämlikheten, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson i ett pressmeddelande.

Sverige har under 2000-talet gått från att ha en i hög grad likvärdig skola till att vara medelmåttig i en jämförelse med övriga 34 länder i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Det är fortfarande elevens eller skolans postnummer som bäst förutser vilken kvalitet på undervisningen eleven får, konstateras i OECD:s rapport Equity in education (Likvärdighet i utbildningen) från 2018.

OECD pekar på att ett fritt skolval, det system vi har i Sverige, bör ses över då det inte gynnar jämlikheten utan tvärtom leder till en tydligare social sortering. Organisationen rekommenderar också att samtidigt försöka engagera fler föräldrar.

Den rödgröna regeringen tog initiativet till att utöka statsbidraget till studieförbunden eftersom man inte ville att elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Om föräldrar får bättre koll på vad barnen läser i skolan kan de lättare hjälpa till med läxorna hemma, gick resonemanget.

Detta stöd skärs nu ned med 50 miljoner av M och KD med stöd av SD. SD ville gå ännu längre och föreslog att anslaget till studieförbunden skulle minskas med 770 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.